Giá giao dịch liên kết

Giá giao dịch liên kết

 

Thông qua các khóa học của KPMG OnDemand, anh/chị sẽ có cơ hội hiểu sâu hơn các vấn đề về thuế liên quan đến GDLK thường được cơ quan thuế kiểm tra, quy trình thực hiện một cuộc thanh kiểm tra về giá GDLK, cũng như chia sẻ các chiến lược và trường hợp thanh kiểm tra trong thực tiễn.

Hà Nội

Odoo - Sample 3 for three columns

Các vấn đề về giá chuyển nhượng thường gặp đối với các doanh nghiệp sản xuất

 
Thời lượng: 2 giờ

Odoo - Sample 3 for three columns

Kinh nghiệm thực tiễn trong quản lý và phản hồi trong thanh kiểm tra về giá trong GDLK

 
Thời lượng: 2 giờ

Odoo - Sample 3 for three columns

Nhận diện các rủi ro trong thanh kiểm tra giá giao dịch liên kết và các giải pháp hạn chế

 
Thời lượng: 2 giờ

Hồ Chí Minh

Odoo - Sample 3 for three columns

Các vấn đề về xác định giá giao dịch liên kết thường gặp ở công ty sản xuất/gia công

 
Thời lượng: 2 giờ

Odoo - Sample 3 for three columns

Các vấn đề về xác định giá giao dịch liên kết thường gặp ở doanh nghiệp phân phối/thương mại

 
Thời lượng: 2 giờ

Odoo - Sample 3 for three columns

Các lưu ý về xác định giá giao dịch liên kết trong bối cảnh suy thoái kinh tế

 
Thời lượng: 2 giờ

Odoo - Sample 3 for three columns

Các vấn đề về thuế và giá giao dịch liên kết (GDLK) đối với các khoản thanh toán phí dịch vụ và tài sản vô hình nội bộ tập đoàn

Thời lượng: 2 giờ