OnDemand Courses

Các vấn đề về thuế và giá giao dịch liên kết (GDLK) đối với các khoản thanh toán phí dịch vụ và tài sản vô hình nội bộ tập đoàn


    14:00 - 16:00
    09/05/2024 
    Hồ Chí Minh
    Tiếng Việt
     Miễn phí

Tổng quan

Các khoản thanh toán phí dịch vụ nội bộ tập đoàn và các GDLK liên quan tới tài sản vô hình, ngày càng trở nên phức tạp, và thường bị cơ quan thuế tập trung chất vấn trong các đợt thanh kiểm tra thuế và giá GDLK.  Việc hiểu rõ các tác động về thuế và giá GDLK đối với các giao dịch này sẽ giúp doanh nghiệp quản lý và giảm thiểu rủi ro tiềm tàng về thuế cũng như đạt được cơ cấu thuế bền vững. 

Trong khóa học này, chúng tôi sẽ thảo luận về các vấn đề thuế và xác định giá GDLK điển hình đối với các giao dịch thanh toán phí dịch vụ và tài sản vô hình cho bên liên kết, những chất vấn phổ biến của cơ quan thuế trong thanh kiểm tra thuế và giá GDLK, và những vấn đề doanh nghiệp nên và/ hoặc không nên thực hiện để giảm thiểu rủi ro, từ cả phương diện chuyên môn lẫn kinh nghiệm và quan sát từ thực tế của chúng tôi.

Nội dung khóa học

1. Các loại hình dịch vụ nội bộ Tập đoàn và GDLK có liên quan tới tài sản vô hình tại Việt Nam

2. Quy định và tác động về thuế và giá GDLK đối với các giao dịch này

3. Các chất vấn phổ biến của cơ quan thuế

4. Các biện pháp phòng ngừa rủi ro

5. Chia sẻ các trường hợp thực tiễn

6. Hỏi & đáp

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có thể hiểu được:

1.  Các quy định và tác động về thuế và giá GDLK đối với các khoản thanh toán phí dịch vụ và tài sản vô hình cho bên liên kết

2. Các chất vấn phổ biến của cơ quan thuế trong thanh kiểm tra thuế và giá GDLK

3. Các phương án phòng ngừa rủi ro và chiến lược bảo vệ có thể cân nhắc áp dụng

Diễn giả

Company team

Giang Thị Khả Tú

Giám đốc
Dịch vụ Thuế quốc tế tổng hợp

KPMG Việt Nam

Tú có hơn 12 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tư vấn thuế và xác định giá giao dịch liên kết. Tú có chuyên môn về dịch vụ tư vấn thuế và xác định giá giao dịch liên kết, đặc biệt là quản lý chuỗi giá trị hiệu quả về thuế, giải quyết tranh chấp thuế và tái cơ cấu doanh nghiệp.  Khách hàng của Tú bao gồm nhiều công ty trong và ngoài nước thuộc nhiều ngành nghề.  Tại KPMG, Tú là chuyên gia về lĩnh vực thuế tối thiểu toàn cầu và là diễn giả tại các diễn đàn về áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu tại Việt Nam. 

Tú có kinh nghiệm làm việc trong những hợp đồng cung cấp dịch vụ đa chức năng cũng như các dự án quốc tế, trong đó có sự cộng tác với nhiều bộ phận chức năng và các Công ty thành viên của KPMG. 

Tú có kinh nghiệm thực tiễn trong việc trao đổi và làm việc với cơ quan thuế các cấp, bao gồm Tổng cục Thuế và lãnh đạo của các Cục thuế địa phương.

Tú cũng hỗ trợ tập huấn chuyên môn cho nhiều khách hàng và tham gia xuất bản những bản tin của KPMG. 

Company team

Lê Khắc Thành

Phó Giám đốc 
Dịch vụ Thuế quốc tế tổng hợp

KPMG Việt Nam

Thành có hơn 08 năm làm việc cho KPMG. Thành có chuyên môn trong các dịch vụ tư vấn thuế và xác định giá giao dịch liên kết (GDLK), đặc biệt là trong lĩnh vực tuân thủ quy định về giá GDLK, tư vấn về giá GDLK, cùng các dịch vụ giải quyết tranh chấp về giá GDLK.  Thành đã tham gia và có kinh nghiệm thực tiễn trong việc đại diện cho khách hàng và làm việc với cơ quan thuế về các vấn đề liên quan đến thuế và xác định giá GDLK. 

Thành đã tham gia tư vấn cho nhiều tập đoàn Việt Nam và các công ty đa quốc gia của Úc, Châu Âu, Hoa Kỳ và khu vực Châu Á – Thái Bình Dương trong nhiều lĩnh vực như hàng tiêu dùng/công nghiệp, dịch vụ tài chính, điện tử, dịch vụ vận tải và công nghệ thông tin về mặt tuân thủ các quy định về thuế và giá GDLK.

Liên hệ

Ms. Nguyen Hoang Anh

Eanhhnguyen10@kpmg.com.vn  

T+84977111918