OnDemand Courses

Các vấn đề về xác định giá giao dịch liên kết thường gặp ở doanh nghiệp phân phối - thương mại


    14:00 - 16:00
    25/04/2024 
    Hồ Chí Minh
    Tiếng Việt
     Miễn phí

Tổng quan

Trong khóa học này, chúng tôi sẽ thảo luận về các vấn đề xác định giá giao dịch liên kết điển hình của các công ty thương mại, những chất vấn phổ biến của cơ quan thuế địa phương trong thanh kiểm tra giá giao dịch liên kết, và những biện pháp doanh nghiệp nên cân nhắc để nâng cao vị thế tuân thủ các quy định về giao dịch liên kết tại Việt Nam.  Phần chia sẻ của chúng tôi sẽ từ góc độ thực tế của Việt Nam cũng như các thực tiễn quốc tế khác.

Nội dung khóa học

I. Tổng quan về quy trình thanh kiểm tra giá giao dịch liên kết

II. Nhận diện rủi ro về giá giao dịch liên kết của các công ty thương mại, và các vấn đề cơ quan thuế thường truy vấn; 

III. Chia sẻ về những tình huống thực tế;

IV. Doanh nghiệp cần làm gì để quản lý rủi ro và nâng cao vị thế tuân thủ đối với vấn đề xác định giá giao dịch liên kết; và

V. Hỏi&đáp

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có thể hiểu được:

1. Quy trình thanh kiểm tra giá giao dịch liên kết;

2. Nhận diện rủi ro về giá giao dịch liên kết của các công ty thương mại, và các vấn đề cơ quan thuế thường truy vấn; và

3. Doanh nghiệp cần làm gì để quản lý rủi ro và nâng cao vị thế tuân thủ đối với vấn đề xác định giá giao dịch liên kết

Diễn giả

Company team

Ca Nguyễn Thùy Nhung

Giám đốc
Dịch vụ Thuế quốc tế tổng hợp

KPMG Việt Nam

Nhung đã có gần 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn thuế và xác định giá GDLK cho các khách hàng nhà nước và tư nhân (các tập đoàn đa quốc gia và trong nước).

Nhung chuyên về các dịch vụ tư vấn về thuế và xác định giá GDLK, đặc biệt là tư vấn tuân thủ về giá GDLK, thẩm định giá GDLK, tư vấn giá GDLK và các dịch vụ giải quyết tranh chấp và tranh chấp về giá GDLK. Nhung có nhiều kinh nghiệm thực tế trong việc đại diện cho khách hàng và làm việc với chính quyền địa phương về các vấn đề liên quan đến thuế và giá GDLK.

Nhung đã tư vấn cho nhiều công ty Việt Nam và đa quốc gia từ Châu Úc, Châu Âu, Châu Mỹ và khu vực Châu Á Thái Bình Dương trong nhiều ngành công nghiệp đa dạng bao gồm hàng tiêu dùng/công nghiệp, dịch vụ tài chính, điện tử, hậu cần, và công nghệ thông tin về các vấn đề thuế và giá GDLK.

Company team

Hồ Nguyễn Phương Nguyên

Phó Giám đốc 
Dịch vụ Thuế quốc tế tổng hợp

KPMG Việt Nam

Nguyên là Phó giám đốc chuyên về dịch vụ xác định giá chuyển nhượng của chúng tôi. Nguyên có hơn chín năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn thuế và giá chuyển nhượng tại KPMG và một công ty Big 4 khác.   

Nguyên đã hỗ trợ và tư vấn cho một số tập đoàn đa quốc gia từ Châu Âu, Hoa Kỳ và khu vực Châu Á Thái Bình Dương trong các ngành công nghiệp đa dạng bao gồm hàng tiêu dùng / công nghiệp, điện tử và công nghệ thông tin về việc tuân thủ thuế và giá chuyển nhượng.

Nguyên có kinh nghiệm hỗ trợ khách hàng giải trình với cơ quan thuế liên quan đến các chất vấn về thuế / giá chuyển nhượng.

Liên hệ

Ms. Nguyen Hoang Anh

Eanhhnguyen10@kpmg.com.vn  

T+84977111918