OnDemand Courses

Các vấn đề về xác định giá giao dịch liên kết thường gặp ở doanh nghiệp sản xuất


    14:00 - 16:00
    11/04/2024 
    Hồ Chí Minh
    Tiếng Việt
     Miễn phí

Tổng quan

Trong khóa học này, chúng tôi sẽ thảo luận về các vấn đề xác định giá giao dịch liên kết điển hình của các công ty sản xuất / gia công, những chất vấn phổ biến của cơ quan thuế địa phương trong thanh kiểm tra giá giao dịch liên kết, và những biện pháp doanh nghiệp nên cân nhắc để nâng cao vị thế tuân thủ các quy định về giao dịch liên kết tại Việt Nam.  Phần chia sẻ của chúng tôi sẽ từ góc độ thực tế của Việt Nam cũng như các thực tiễn quốc tế khác.

Nội dung khóa học

I. Tổng quan về quy trình thanh kiểm tra giá giao dịch liên kết

II. Nhận diện rủi ro về giá giao dịch liên kết của các công ty sản xuất/gia công, và các vấn đề cơ quan thuế thường truy vấn

III. Chia sẻ về những tình huống thực tế

IV. Doanh nghiệp cần làm gì để quản lý rủi ro và nâng cao vị thế tuân thủ đối với vấn đề xác định giá giao dịch liên kết

V. Hỏi đáp

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có thể hiểu được:

1. Quy trình thanh kiểm tra giá giao dịch liên kết

2. Nhận diện rủi ro về giá giao dịch liên kết của các công ty sản xuất/gia công, và các vấn đề cơ quan thuế thường truy vấn

3. Doanh nghiệp cần làm gì để quản lý rủi ro và nâng cao vị thế tuân thủ đối với vấn đề xác định giá giao dịch liên kết

Diễn giả

Company team

Nguyễn Thị Huyền Anh

Giám đốc
Dịch vụ Thuế quốc tế tổng hợp

KPMG Việt Nam

Huyền Anh có hơn 11 năm làm việc cho KPMG. Huyền Anh có chuyên môn trong các dịch vụ tư vấn thuế và xác định giá giao dịch liên kết (GDLK), bao gồm thời gian làm việc tại bộ phận Dịch vụ doanh nghiệp của KPMG New Zealand.

Huyền Anh đã tham gia tư vấn cho nhiều tập đoàn Việt Nam và các công ty đa quốc gia của Úc, Châu Âu, Hoa Kỳ và khu vực Châu Á – Thái Bình Dương trong nhiều lĩnh vực như hàng tiêu dùng/công nghiệp, dịch vụ tài chính, điện tử, dịch vụ vận tải và công nghệ thông tin về mặt tuân thủ các quy định về thuế và giá GDLK. Khách hàng của Huyền Anh bao gồm nhiều tập đoàn đa quốc gia hoạt động trong nhiều lĩnh vực tại Việt Nam.

Company team

Lê Thị Hồng Vân

Phó Giám đốc 
Dịch vụ Thuế quốc tế tổng hợp

KPMG Việt Nam

Vân là Phó Giám đốc Bộ phận Thuế quốc tế tổng hợp. Bà Vân có hơn 10 năm kinh nghiệm làm việc tại KPMG với chuyên môn tư vấn về thuế và giá giao dịch liên kết ("GDLK"), cụ thể là hỗ trợ các khách hàng là những tập đoàn đa quốc gia ở nhiều lĩnh vực về các vấn đề tuân thủ quy định về giá GDLK, tư vấn về chính sách giá GDLK, tư vấn các vấn đề về thuế quốc tế, quản lý hiệu quả chuỗi giá trị về thuế và tái cơ cấu doanh nghiệp.

Vân có kinh nghiệm làm việc với văn phòng KPMG các nước trong các dự án quốc tế về thuế và giá GLDK, cũng như kinh nghiệm thực tiễn trong trao đổi và làm việc với các cơ quan chức năng các cấp trong đó có các cục thuế địa phương.

Liên hệ

Ms. Nguyen Hoang Anh

Eanhhnguyen10@kpmg.com.vn  

T+84977111918