OnDemand Courses

Kinh nghiệm thực tiễn trong quản lý và phản hồi trong thanh kiểm tra về giá trong GDLK


    14:00 - 16:00
    06/06/2024
    Hà Nội
    Tiếng Việt
     Miễn phí

Tổng quan

Trong khóa học này, KPMG sẽ đi qua các vấn đề về thuế liên quan đến GDLK thường được cơ quan thuế kiểm tra, quy trình thực hiện một cuộc thanh kiểm tra về giá GDLK, cũng như chia sẻ các chiến lược và trường hợp thanh kiểm tra trong thực tiễn.

Nội dung khóa học

1. Tổng quan về yêu cầu tuân thủ xác định giá GDLK của Việt Nam và quy trình thực hiện một cuộc thanh kiểm tra về GDLK

2. Các vấn đề về GDLK trong thanh kiểm tra và các chiến lược giải trình

3. Chia sẻ thực tiễn

4. Hỏi đáp

 Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có thể nắm được:

1. Các vấn đề về GDLK phát sinh trên thực tế và thường bị truy vấn trong thanh kiểm tra về GDLK.

2. Hiểu quy định làm việc cũng như các chiến lược khi giải trình với cơ quan thuế trong cuộc thanh kiểm tra về GDLK.

Diễn giả

Company team

Ngô Minh Trí

Giám đốc
Dịch vụ  Thuế quốc tế tổng hợp
KPMG Việt Nam

Ông Trí có kinh nghiệm chuyên sâu hơn 13 năm trong lĩnh vực tư vấn giá GDLK, trong đó có 18 tháng biệt phái tại Nhật Bản (Tokyo) ở một công ty Big 4 khác.

Ông Trí đã tư vấn cho nhiều công ty đa quốc gia về tuân thủ thuế & giá GDLK, áp dụng thỏa thuận trước về giá (APA), giải quyết tranh chấp về giá GDLK, tư vấn dự án và triển khai chiến lược giá GDLK trong các lĩnh vực bao gồm sản xuất, hàng tiêu dùng nhanh (FMCG), dược phẩm, ngân hàng và các ngành dịch vụ tài chính.

Ông Trí có kinh nghiệm về tư vấn giá GDLK, APA và giải quyết tranh chấp về giá chuyển nhượng.

Với nhiều kinh nghiệm làm việc với chính phủ, Ông Trí đã hỗ trợ khách hàng xây dựng các chiến lược chuẩn bị và hỗ trợ khách hàng bảo vệ/đàm phán với cơ quan thuế trong quá trình kiểm tra và thanh tra thuế.

Company team

Nguyễn Thùy Trang

Phó Giám đốc
Dịch vụ Thuế Doanh nghiệp
KPMG Việt Nam

Trang có hơn 13 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tư vấn thuế tại KPMG, gồm quá trình làm việc một năm tại KPMG Hàn Quốc tại Bộ phận tư vấn xác định giá GDLK trong GDLK toàn cầu.

Phụ trách cung cấp các dịnh vụ hỗ trợ tuân thủ và tư vấn về xác định giá thị trường cho các doanh nghiệp ở nhiều lĩnh vực và nhiều loại hình, bao gồm các tập đoàn đa quốc gia, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các tập đoàn Việt Nam, chi nhánh tại Việt Nam của các ngân hàng và công ty luật nước ngoài. Lĩnh vực chuyên môn của Trang bao gồm tư vấn tuân thủ (kê khai thông tin theo mẫu và lập hồ sơ xác định giá trong giao dịch liên kết), tư vấn chiến lược về chính sách giá trong các giao dịch đặc thù và chính sách giá chuyển nhượng nhằm tối ưu hóa hoạt động kinh doanh cũng như tối ưu hóa về thuế, và rà soát về giá chuyển nhượng.

Liên hệ

Ms. Nguyen Hoang Anh

Eanhhnguyen10@kpmg.com.vn  

T+84977111918