OnDemand Courses

Nhận diện các rủi ro trong thanh kiểm tra giá giao dịch liên kết và các giải pháp hạn chế


    14:00 - 16:00
    09/05/2024
    Hà Nội
    Tiếng Việt
     Miễn phí

Tổng quan

Thanh kiểm tra giá giao dịch liên kết (GDLK) đang là một trong những ưu tiên hàng đầu của các cơ quan Thuế ở Việt Nam. 

Theo kinh nghiệm của chúng tôi, cơ quan thuế thường tập trung vào một số vấn đề mà doanh nghiệp có nhiều rủi ro về giá GDLK. Doanh nghiệp có thể gặp phải nhiều khó khăn trong việc giải trình hay chứng minh cho các vấn đề này, nếu không có sự chuẩn bị trước một cách đầy đủ và phù hợp. Từ đó, cơ quan Thuế có thể thực hiện các điều chỉnh về giá GDLK đối với doanh nghiệp và truy thu thuế. 

Đến với khóa học này, học viên sẽ có thể hiểu rõ hơn về quy trình thanh kiểm tra giá GDLK trong thực tế và các vấn đề mà cơ quan Thuế thường tập trung. Từ đó, học viên có thể nhận diện được các rủi ro về  giá GDLK mà doanh nghiệp của mình có thể gặp phải và có các giải pháp chuẩn bị kịp thời để giảm thiểu ảnh hưởng của các rủi ro đó. 

Nội dung khóa học

I.  Cơ sở pháp lý

II. Quy trình thanh kiểm tra giá GDLK

III. Tổng quan về xu hướng thanh tra/kiểm tra giá GDLK ở Việt Nam trong những năm gần đây

II. Nhận diện những rủi ro tiềm tàng về  giá GDLK

III. Quản trị rủi ro về giá GDLK trước và trong quá trình thanh tra/ kiểm tra

IV. Một số trường hợp thanh tra/kiểm tra giá GDLK trên thực tế  

V. Hỏi & Đáp

Diễn giả

Company team

Nguyễn Trung Thắng

Giám đốc
Dịch vụ Thuế quốc tế tổng hợp
KPMG Việt Nam

Ông Thắng có hơn 13 năm kinh nghiệm làm việc tại KPMG trong lĩnh vực tư vấn liên quan đến giá GDLK, Hải quan, Thuế quốc tế và các lĩnh vực thuế khác.

Ông Thắng đã tư vấn cho rất nhiều Tập đoàn đa quốc gia liên quan đến lập kế hoạch cũng như tuân thủ về thuế và giá GDLK, lập kế hoạch chuỗi cung ứng, tái cấu trúc kinh doanh và cung cấp các tư vấn về thẩm định thuế và cấu trúc các giao dịch trong nhiều lĩnh vực như Công nghiệp, Tiêu dùng, Dịch vụ tài chính, Xây dựng, Công nghệ thông tin, Giao nhận và Vận tải cùng nhiều ngành nghề khác. Các khách hàng của Thắng là các tập đoàn đa quốc gia đến từ Mỹ, Châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc, v.v.

Company team

Trần Thị Thu Hiền

Phó Giám đốc
Dịch vụ Thuế quốc tế tổng hợp
KPMG Việt Nam

Hiền có gần 10 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tư vấn thuế tại KPMG.

Hiền phụ trách cung cấp các dịnh vụ hỗ trợ tuân thủ và tư vấn về xác định giá thị trường cho các doanh nghiệp ở nhiều lĩnh vực và nhiều loại hình, bao gồm các tập đoàn đa quốc gia và các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Lĩnh vực chuyên môn của Hiền bao gồm tư vấn tuân thủ (kê khai thông tin theo mẫu và lập hồ sơ xác định giá trong giao dịch liên kết), tư vấn chiến lược về chính sách giá trong các giao dịch đặc thù và chính sách giá chuyển nhượng nhằm tối ưu hóa hoạt động kinh doanh cũng như tối ưu hóa về thuế, và rà soát về giá chuyển nhượng.

Hiền cũng lãnh đạo các nhóm dịch vụ hỗ trợ và đại diện khách hàng trong quá trình thương lượng với cơ quan thuế địa phương trong các cuộc thanh kiểm tra về giá chuyển nhượng để đạt được kết quả tốt nhất.

Liên hệ

Ms. Nguyen Hoang Anh

Eanhhnguyen10@kpmg.com.vn  

T+84977111918