Tiên phong Áp dụng IFRS tại Việt Nam
Thay đổi để dẫn đầu!
Thời gian:        Từ tháng 4 đến tháng 10/2022
Hình thức:       Trực tuyến
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt

View English version at: English

Tổng quan

Bước sang giai đoạn áp dụng tự nguyện IFRS 2022 – 2025 (theo Quyết định 345/QĐ/BTC của Bộ Tài chính), doanh nghiệp đã sẵn sàng? 

Tham gia chương trình Tiên phong Áp dụng IFRS tại Việt Nam – tổ chức bởi KPMG Việt NamỦy ban Chứng khoán Nhà nước – để trao đổi với các nhà hoạch định chiến lược chuyển đổi IFRS của KPMG và khách mời từ quỹ đầu tư, doanh nghiệp/tổ chức tiên phong. Chương trình sẽ xoay quanh các chủ đề chính: các tác động khi áp dụng IFRS, ví dụ cụ thể cho từng ngành, và các lộ trình để doanh nghiệp chuyển đổi thành công. 

Chuỗi chương trình

Odoo - Sample 3 for three columns

20 Tháng 5 2022
Tiên phong Áp dụng IFRS tại Việt Nam dành cho doanh nghiệp 
Bất động sản - Xây dựng

Xem thêm

Odoo - Sample 3 for three columns

Tháng 5 2022
Tiên phong Áp dụng IFRS tại Việt Nam dành cho doanh nghiệp
Sản xuất Công nghiệp

Odoo - Sample 3 for three columns

17 Tháng 6 2022
Tiên phong Áp dụng IFRS tại Việt Nam dành cho doanh nghiệp
Dịch vụ tài chính

Odoo - Sample 3 for three columns

15 Tháng 7 2022
Tiên phong Áp dụng IFRS tại Việt Nam dành cho doanh nghiệp
Hàng tiêu dùng


Odoo - Sample 3 for three columns

14 Tháng 10 2022
Tiên phong Áp dụng IFRS tại Việt Nam dành cho doanh nghiệp
VN100


Diễn giả dự kiến

Company team
Ông Nguyễn Văn Hòa

Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc tài chính
Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

Company team
Bà Nguyễn Thị Hoàng Anh

Phó Tổng Giám đốc 
Tập đoàn Hưng ThịnhCompany team
Bà Hoàng Thị Hồng Hạnh

Giám đốc Tài chính
Tập đoàn Duy TânCompany team
Bà Nguyễn Thùy Ninh

Thành viên điều hành
Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn chuyển đổi IFRS
KPMG Việt Nam

Company team
Bà Phan Mỹ Linh

Thành viên điều hành
Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn chuyển đổi IFRS
KPMG Việt Nam

Company team
Bà Phạm Thị Hoàng Anh

Giám đốc
Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn chuyển đổi IFRS
KPMG Việt Nam

Company team
Bà Nguyễn Thị Đặng Phương

Giám đốc
Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn chuyển đổi IFRS
KPMG Việt Nam

Company team
Bà Ngô Thị Bích Hạnh

Giám đốc
D ịch vụ Kiểm toán và Tư vấn chuyển đổi IFRS
KPMG Việt NamTham gia ngay sự kiện ngay!

Liên hệ

Ms. Nguyen Thanh Mai   

Email:    maitnguyen2@kpmg.com.vn

Telephone :  +84982803299

.