Sự kiện Tiên phong Áp dụng IFRS tại Việt Nam dành cho Ngân hàng và các Tổ chức Tín dụng khác


Thời gian:  17/06/2022, 09:00 - 11:00
Hình thức:  Trực tuyến
Ngôn ngữ:  Tiếng Anh

Tổng quan

Bước sang giai đoạn áp dụng tự nguyện IFRS 2022 – 2025 (theo Quyết định 345/QĐ/BTC của Bộ Tài chính), các ngân hàng và tổ chức tín dụng khác đang chuẩn bị như thế nào cho công cuộc chuyển đổi IFRS?

Tham gia sự kiện Tiên phong Áp dụng IFRS tại Việt Nam dành cho Ngân hàng và các Tổ chức Tín dụng khác được tổ chức bởi KPMG Việt Nam và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhằm trao đổi với diễn giả từ ngân hàng tiên phong và nhà hoạch định chiến lược chuyển đổi IFRS của KPMG .

Nội dung chương trình

—  Lợi ích khi áp dụng sớm IFRS cho ngân hàng và các tổ chức tín dụng khác

—  Tác động đến báo cáo tài chính và hoạt động khi áp dụng IFRS

—  Lộ trình chuyển đổi khuyến nghị

Diễn giả  


Company team

Ông Nguyễn Văn Hòa

Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc tài chính
Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)Company team

Bà Nguyễn Thị Đặng Phương

Giám đốc
Dịch vụ Kiểm toán
KPMG Việt Nam
Company team

Bà Ngô Thị Bích Hạnh

Giám đốc
Dịch vụ Kiểm toán
KPMG Việt Nam

Tham gia sự kiện ngay!

 

Liên hệ

Ms. Nguyen Thanh Mai  

Email:   maitnguyen2@kpmg.com.vn

Telephone :  +84982803299