Sự kiện: Tiên  phong Áp dụng IFRS tại Việt Nam dành cho doanh nghiệp Sản xuất Công nghiệp

Thời gian:   20/09/2022 | 14:00 - 16:00
Hình thức:  Hội thảo trực tuyến
Ngôn ngữ:  
Tiếng Việt

Giới thiệu

Bước sang giai đoạn áp dụng tự nguyện IFRS 2022 – 2025 (theo Quyết định 345/QĐ/BTC của Bộ Tài chính), doanh nghiệp sản xuất công nghiệp đã sẵn sàng?

Tham gia sự kiện Tiên phong Áp dụng IFRS tại Việt Nam dành cho doanh nghiệp Sản xuất Công nghiệp – tổ chức bởi KPMG Việt NamỦy ban Chứng khoán Nhà nước – để trao đổi về các khác biệt trọng yếu giữa VAS và IFRS mà doanh nghiệp sản xuất công nghiệp hay gặp phải và lộ trình chuyển đổi phù hợp với các nhà hoạch định chiến lược chuyển đổi IFRS của KPMG, đồng thời lắng nghe câu chuyện tiên phong chuyển đổi IFRS của một doanh nghiệp sản xuất công nghiệp hàng đầu Việt Nam.

Nội dung

Các tác động đến doanh nghiệp Sản xuất Công nghiệp khi áp dụng IFRS và kinh nghiệm chuyển đổi IFRS 

- Chuyển đổi IFRS – Lộ trình như thế nào?

- Thảo luận với diễn giả

Diễn giả  

Company team

Bà Phan Mỹ Linh

Thành viên điều hành
Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn chuyển đổi IFRS
KPMG Việt Nam


ĐĂNG KÝ NGAY!

 

Liên hệ

Ms. Nguyễn Thanh Mai  

Email:   maitnguyen2@kpmg.com.vn

SĐT :  +84982803299