Sự kiện Tiên phong Áp dụng IFRS tại Việt Nam
dành cho Doanh nghiệp Hàng tiêu dùng


Thời gian:  15/07/2022, 09:00 - 11:00
Hình thức:  Trực tuyến
Ngôn ngữ:  Tiếng Việt 
 

Tổng quan

Bước sang giai đoạn áp dụng tự nguyện IFRS 2022 – 2025 (theo Quyết định 345/QĐ/BTC của Bộ Tài chính), các doanh nghiệp Hàng tiêu dùng cần chuẩn bị gì để áp dụng chuẩn mực kế toán này?

Với đặc thù của mô hình kinh doanh, doanh nghiệp Hàng tiêu dùng sẽ đối mặt với nhiều khác biệt liên quan đến kinh doanh khi chuyển đổi từ VAS sang IFRS. Tham gia sự kiện Tiên phong Áp dụng IFRS tại Việt Nam dành cho Doanh nghiệp Hàng tiêu dùng được tổ chức bởi KPMG Việt Nam và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhằm trao đổi với diễn giả từ doanh nghiệp tiêu biểu và nhà hoạch định chiến lược chuyển đổi IFRS của KPMG. 

Nội dung chương trình

—  Lợi ích khi áp dụng sớm IFRS cho doanh nghiệp Hàng tiêu dùng

—  Tác động đến báo cáo tài chính, kế hoạch kinh doanh và các hoạt động khác khi áp dụng IFRS

—  Lộ trình và hướng tiếp cận chuyển đổi


Diễn giả  


Company team

Bà Hoàng Thị Hồng Hạnh

Giám đốc Tài chính
Tập đoàn Duy Tân
Company team

Ms. Phạm Thị Hoàng Anh

Giám đốc
Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn Chuyển đổi IFRS
KPMG Việt Nam
Tham gia sự kiện ngay!

 

Contacts

Ms. Nguyen Thanh Mai  

Email:   maitnguyen2@kpmg.com.vn

Telephone :  +84982803299