Sự kiện Tiên phong Áp dụng IFRS tại Việt Nam dành cho doanh nghiệp Bất động sản – Xây dựng

Ngày:           20/05/2022
Thời gian:    09:00 - 11:00
Hình thức:   Hội thảo trực tuyến
Ngôn ngữ:   Tiếng Việt

Giới thiệu

Bước sang giai đoạn áp dụng tự nguyện IFRS 2022 – 2025 (theo Quyết định 345/QĐ/BTC của Bộ Tài chính), doanh nghiệp Bất động sản – Xây dựng đã sẵn sàng?

Tham gia sự kiện Tiên phong Áp dụng IFRS tại Việt Nam dành cho doanh nghiệp Bất động sản – Xây dựng – tổ chức bởi KPMG Việt Nam và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước – để trao đổi với diễn giả từ doanh nghiệp tiên phong trong ngành và nhà hoạch định chiến lược chuyển đổi IFRS của KPMG.

Nội dung

-   Lợi ích khi áp dụng IFRS cho doanh nghiệp Bất động sản – Xây dựng 

   Tác động đến báo cáo tài chính khi áp dụng IFRS của doanh nghiệp Bất động sản – Xây dựng 

   Lộ trình áp dụng khuyến nghị và cách tiếp cận

Diễn giả  

Company team

Nguyễn Thị Hoàng Anh

Phó Tổng Giám đốc 
Tập đoàn Hưng Thịnh

Company team

Bà Nguyễn Thùy Ninh

Thành viên điều hành
Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn chuyển đổi IFRS
KPMG Việt Nam


ĐĂNG KÝ NGAY!

 

Liên hệ

Ms. Nguyễn Thanh Mai  

Email:   maitnguyen2@kpmg.com.vn

SĐT :  +84982803299