IFRS 13 - Fair value measurement

  2.000.000 VND 2.000.000 VND 2000000.0 VND

  2.000.000 VND

  Option not available

  This combination does not exist.

  REGISTER HERE  

  COURSE FEE

  2.000.000 VND (10% VAT included)

  DURATION

  13:00 - 17:00

  WHEN

  Coming soon

  WHERE

  Virtual Conference

  LANGUAGE

  Vietnamese

   

  ⚠️We are monitoring the COVID-19 situation closely, all face-to-face courses may be subjected to switch to a virtual conference format. Thank you for your understanding on this matter | Vì diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, các khóa học tại văn phòng có thể sẽ được dời sang hình thức trực tuyến. Xin cám ơn Quý khách

  Mô tả về khóa học

  Quyết định 345/QĐ-BTC của Bộ Tài chính khuyến khích các doanh nghiệp* chuyển đổi sang IFRS trước năm 2023 và áp dụng hoàn toàn IFRS từ năm 2025. Việc lập Báo cáo tình hình tài chính của doanh nghiệp theo IFRS sẽ thay đổi đáng kể so với trước đây. 

  *Xem thêm các đối tượng áp dụng của Quyết định 345/QĐ-BTC

  tại đây

  Khóa học này sẽ giúp bạn xác định các giao dịch nằm trong phạm vi của chuẩn mực IFRS 13, nguyên tắc cơ bản và các kỹ thuật định giá khác nhau. Học viên cũng sẽ được thảo luận về các vấn đề khi áp dụng thực tiễn.

  Khóa học này dành cho:

  - Giám đốc tài chính
  - Kế toán trưởng
  - Kế toán viên


  Sau khóa học này, kế toán viên sẽ có thể: 

  ➤ Hiểu rõ về phạm vi áp dụng của IFRS 13

  ➤ Hiểu rõ về phương pháp tiếp cận và đo lường giá trị hợp lý

  ➤ Áp dụng các kỹ thuật định giá phù hợp để tính toán giá trị hợp lý cho các khoản mục thuộc pham vị áp dụng IFRS 13

  ➤ Hiểu rõ các yêu cầu thuyết minh và đánh giá chất lượng của các thuyết minh, đảm bảo tuân theo IFRS

  Chương trình học:

  1. Phạm vi IFRS

  2. Nguyên tắc áp dụng giá trị hợp lý

  3. Các kỹ thuật xác định giá trị hợp lý

  4. Thứ hạng các giá trị hợp lý

  5. Các vấn đề áp dụng thực tiễn

  Những lợi ích khi tham gia khóa học KPMG:

  ✔️ Bộ khung chương trình học đảm bảo tính toàn diện kiến thức và tính linh hoạt cho từng lĩnh vực và từng doanh nghiệp

  ✔️ Chương trình học thiết kế nhằm hỗ trợ doanh nghiệp bổ sung kiến thức cần thiết để khởi động và bổ trợ trên từng giai đoạn của việc chuyển đổi sang IFRS 

  ✔️ Kiến thức và tài liệu được cập nhật liên tục để theo kịp các thay đổi trên toàn cầu

  ✔️ Chia sẻ kinh nghiệm từ các chuyên gia đã hỗ trợ nhiều doanh nghiệp lớn ở nhiều lĩnh vực tại Việt Nam chuyển đổi từ VAS sang IFRS

  ✔️ Lớp học nhỏ, đảm bảo tính riêng tư và chất lượng tương tác giữa giảng viên và học viên

  Course Description

  Decision 345/QĐ-BTC of the Ministry of Finance encourages enterprises* to convert to IFRS before 2023 and fully apply IFRS from 2025. The preparation of financial statements of enterprises under IFRS will change significantly compared to before.

  *See more applicable subjects of Decision 345/QĐ-BTC here.

  The course defines transactions that fall under the scope of this standard, basic principles of fair value measurement and different approaches of measurement. The course also provides discussion around common application issues.   This course is designed for:

  - CFO
  - Chief accountant
  - Accountant

  After this course, accountants will be able to:


  ➤ Understand the scope of IFRS 13

  ➤ Understand fair value measurement approach and valuation techniques

  ➤ Apply the appropriate valuation techniques to measure fair value for eligible accounting items 4

  ➤ Understand the requirement of disclosure and evaluate the quality of the disclosure, ensure the compliance with IFRS

  Course Agenda:

  1. IFRS Standards

  2. Fair value principles

  3. Fair value approaches

  4. Fair value hierarchy

  5. Application issues

  Benefits when studying at KPMG:

  ✔️ The curriculum framework ensures the comprehensiveness and flexibility of knowledge for each field and each business

  ✔️ The agenda is designed to support businesses with the knowledge they need to get started and complement each stage of their transition to IFRS

  ✔️ Knowledge and documentation are constantly updated to keep up with global changes

  ✔️ Experience sharing from experts who have helped many large enterprises across various fields in vietnam convert from VAS to IFRS
  ✔️ Small classes, ensuring privacy and quality interaction between trainers and students

  Certification


  Giấy chứng nhận

  Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ được KPMG cấp giấy chứng nhận đã tham gia khóa học.

  Bạn không những được giải đáp những vấn đề cụ thể liên quan đến công việc mà còn được phát triển kỹ năng chuyên môn. Giấy chứng nhận này minh chứng cho những kiến thức, kỹ năng và nỗ lực bạn đạt được khi tham gia khóa học.

  Get Certified

  Upon successful completion of the course, participants will be awarded a certificate awarded by KPMG.

  Becoming certified shows that you have picked up the skills covered in the course and your motivation to learn. You will not only address your business concerns, but also strengthen your own professional development.

  Do you need to find out more?
  Want to run this course in-house or do you have any questions? Let us know how we can help you and your company.

  Contact Us  

  Meet the Trainer(s)

  Odoo • Image and Text

  Phạm Thị Hoàng Anh

  Giám đốc , Dịch vụ Kiểm toán

  Hoàng Anh làm việc tại KPMG  hơn 13 năm và đã tham gia thực hiện nhiều dự án kiểm toán độc lập, bao gồm kiểm toán theo luật định và kiểm toán báo cáo tài chính cho các khách hàng là các công ty trong nước và các công ty đa quốc gia, nhiệm vụ này yêu cầu phải có kiến thức nhất định về Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế. Bà đã trực tiếp quản lý nhiều dự án ở các lĩnh vực như nông nghiệp, công nghiệp, bán lẻ, thương mại, sản xuất, công nghệ, bất động sản và truyền thông.

  Bà cũng có nhiều kinh nghiệm trong việc cố vấn chuyên môn cho chuyển đổi báo cáo tài chính IFRS và phụ trách kiểm toán cho các doanh nghiệp Việt Nam. Hiện tại, Hoàng Anh đang là trưởng ban cố vấn chuyên môn để áp dụng IFRS trên hệ thống Oracle cho SBT, đơn vị triển khai Oracle theo IFRS đầu tiên tại Việt Nam.

   


  Nguyễn Thị Quỳnh Nhung

  Giám đốc , Dịch vụ Kiểm toán

  Quỳnh Nhung với 13 năm kinh nghiệm trong ngành kiểm toán. Bà đã tham gia nhiều hợp đồng kiểm toán với nhiều công ty hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, bán lẻ, bất động sản, xây dựng và dịch vụ. Bà cũng đã tích lũy kiến ​​thức và kinh nghiệm sâu rộng về báo cáo tài chính cho các khách hàng áp dụng chuẩn mực kế toán Việt Nam, chuẩn mực Báo cáo tài chính Quốc tế, kiểm soát nội bộ, quy trình kinh doanh và các yêu cầu pháp lý áp dụng cho các đơn vị trong các ngành công nghiệp khác nhau, đặc biệt là lĩnh vực sản xuất hoạt động tại Việt Nam.


   

  Keen to explore more?
  Browse other courses available:

  Past course photos