Developing Human Resource Strategy

  3.000.000 VND 3.000.000 VND 3000000.0 VND

  3.000.000 VND

  Option not available

  This combination does not exist.

  REGISTER HERE  

  COURSE FEE

  3.000.000 VND

  DURATION

  3 hours

  WHEN

  Coming soon

  WHERE

  Virtual Conference

  LANGUAGE

  Vietnamese

   

  ⚠️We are monitoring the COVID-19 situation closely, all face-to-face courses may be subjected to switch to a virtual conference format. Thank you for your understanding on this matter | Vì diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, các khóa học tại văn phòng có thể sẽ được dời sang hình thức trực tuyến. Xin cám ơn Quý khách.

  Mô tả về khóa học

  Làm thế nào để tối ưu hóa hiệu quả từ nguồn lực nhân sự của tổ chức?

  Liệu chiến lược kinh doanh là điều duy nhất mà tổ chức cần? 
  Con người là yếu tố quyết định tới sự thành bại của một doanh nghiệp, tuy nhiên, không phải công ty nào cũng có một chiến lược nhân sự bài bản, rõ ràng và gắn kết với mục tiêu tổ chức. Hãy tham gia khóa học trực tuyến về chủ đề xây dựng chiến lược nhân sự của chúng tôi để tìm câu trả lời.

  Kết quả sau khóa học:

  1. Hiểu rõ định nghĩa và tầm quan trọng của Chiến lược nhân sự cũng như các vai trò, trách nhiệm chính trong việc xây dựng chiến lược nhân sự.
  2. Hướng dẫn truyền thông chiến lược nhân sự hiệu quả.
  3. Các vấn đề khiến doanh nghiệp xem xét lại chiến lược nhân sự của mình.

  Chương trình học:

  1. Chiến lược nhân sự là gì?  

  2. Lập kế hoạch truyền thông để truyền đạt chiến lược nhân sự cho các bên liên quan. 

  3. Xác định và đánh giá các yếu tố khiến doanh nghiệp xem xét lại chiến lược nhân sự. 

  4. Các biểu mẫu xây dựng và đánh giá chiến lược nhân sự.


  *Quý Hội viên của VNHR sẽ được ưu đãi 10% phí khóa học. Xin vui lòng cung cấp email đã đăng ký hội viên VNHR để xác minh và hưởng ưu đãi.


  Course Description

  How to optimize efficiency from the organization's human resources?

  Is the business strategy the only thing the organization needs? 
  People are the decisive factor to the success of a business, however, not every company has a methodical, clear and coherent human resource strategy aligned with organizational goals. Enroll in our HR strategy online course to find out.


  Key learning outcomes:

  1. Develop an HR strategy that supports business priorities.

  2. Create a plan to communicate the HR strategy to key stakeholders.

  3. Identify and evaluate triggers for revisiting the HR strategy.

  Course Agenda:

  1. What is HR strategy?

  2. Build a communication plan to communicate HR strategy to stakeholders.

  3. Identify and evaluate the triggers that cause enterprises to reconsider their HR strategy.

  4. Forms for developing and evaluating HR strategy.


  *VNHR members are eligible for 10% discount. Please provide the VNHR-registered email upon course registration and confirmation to qualify for the discount.


  Want to run this course in-house?

  Let us know how we can customize a training solution for you and your company

  Contact Us  

  Meet the Trainer(s)

  Odoo • Image and Text

  ThS. Vũ Thị Lê Lan

  Giám đốc, Dịch vụ Tư vấn Con người & Thay đổi

  ThS. Vũ Thị Lê Lan - với trên 20 năm kinh nghiệm chuyên sâu tư vấn và đào tạo về Chuyển đổi mô hình tổ chức, Chuyển đổi quản trị  nguồn nhân lực và Quản lý sự thay đổi.

  Các vị trí bà Lan đang và từng đảm nhiệm:

  - Giám đốc Dịch vụ Tư vấn Con người và Thay đổi, KPMG Vietnam

  - Giám đốc Dịch vụ Tư vấn Nguồn Nhân lực, Deloitte Consulting

  - Phó Tổng Giám đốc, Tổng Công ty Bảo hiểm Quân đội MIC

  - Phó Giám đốc Dịch vụ Tư vấn Con người và Thay đổi, PwC Vietnam

  - Quản lý Dịch vụ Tư vấn Con người và Tổ chức, Ersnt & Young Vietnam

  Keen to explore more? Browse other courses available:

  Odoo - Sample 3 for three columns

  Các giải pháp ứng phó liên quan đến người lao động trong Đại dịch Covid-19 

  -----------------------------------------------------------------------

  Coping with employment issues during Covid-19 Pandemic
  The course provides updates knowledge of immigration, labor and Personal Income Tax issues and solutions related to the Covid-19 pandemic.

  Odoo - Sample 3 for three columns

  IAS 1 - Trình bày báo cáo tài chính


  -----------------------------------------------------------------------  This course helps  you to understand scope and definition within IAS 7, benefits of statement of cash flows and practical case studies.

  Odoo - Sample 3 for three columns

  Phương pháp lập và trình bày BCTC hợp nhất


  -----------------------------------------------------------------------

  Consolidation and Valuation

  This courses will help you gain the comprehensive knowledge about businesses combination and consolidation financial statements and understanding fair value concept and common mistakes in PPA and Fair value.

  Our past course photos