IAS 1 - Presentation of Financial Statements

  1.000.000 VND 1.000.000 VND 1000000.0 VND

  1.000.000 VND

  Option not available

  This combination does not exist.

  REGISTER HERE  

  COURSE FEE

  1.000.000 VND (10% VAT included)

  DURATION

  10:00 - 12:00

  WHEN

  Coming soon

  WHERE

  Virtual Conference

  LANGUAGE

  Vietnamese

   

  ⚠️ We are monitoring the COVID-19 situation closely, all face-to-face courses may be subjected to switch to a virtual conference format. Thank you for your understanding on this matter | Vì diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, các khóa học tại văn phòng có thể sẽ được dời sang hình thức trực tuyến. Xin cám ơn Quý khách

  Mô tả về khóa học

  Quyết định 345/QĐ-BTC của Bộ Tài chính khuyến khích các doanh nghiệp chuyển đổi sang IFRS trước năm 2023 và áp dụng hoàn toàn IFRS từ năm 2025. Với nhiều thay đổi căn bản và thách thức chờ đợi phía trước, doanh nghiệp cần bắt đầu với việc đánh giá kĩ những thay đổi có thể sẽ diễn ra và lập kế hoạch chuyển đổi phù hợp với doanh nghiệp mình.

  Các khóa học chuyên sâu về các chuẩn mực, diễn giải và chủ đề trong IFRS của KPMG Việt Nam được thiết kế nhằm hỗ trợ doanh nghiệp bổ sung kiến thức cần thiết để khởi động và thành công trên từng giai đoạn của dự án chuyển đổi này.


  Khóa học cung cấp những kiến thức về cơ sở trình bày báo cáo tài chính được lập cho mục đích chung 
  nhằm đảm bảo tính tương đồng với báo cáo tài chính của bản thân doanh nghiệp trong các kỳ trước và với báo cáo tài chính của các doanh nghiệp khác.

  Khóa học này dành cho:

  - Kế toán trưởng
  - Kế toán viên

  Chương trình học:

  1. Định nghĩa và phạm vi

  2. Báo cáo tài chính: mục đích và  các nguyên tắc cơ bản

  3. Cấu trúc và nội dung

  Những lợi ích khi tham gia khóa học KPMG

  ✔️ Bộ khung chương trình học đảm bảo tính toàn diện kiến thức và tính linh hoạt cho từng lĩnh vực và từng doanh nghiệp

  ✔️ Chương trình học thiết kế nhằm hỗ trợ doanh nghiệp bổ sung kiến thức cần thiết để khởi động và bổ trợ trên từng giai đoạn của việc chuyển đổi sang IFRS 

  ✔️ Kiến thức và tài liệu được cập nhật liên tục để theo kịp các thay đổi trên toàn cầu

  ✔️ Chia sẻ kinh nghiệm từ các chuyên gia đã hỗ trợ nhiều doanh nghiệp lớn ở nhiều lĩnh vực tại Việt Nam chuyển đổi từ VAS sang IFRS

  ✔️ Lớp học nhỏ, đảm bảo tính riêng tư và chất lượng tương tác giữa giảng viên và học viên

  Course Description

  Decision 345/QĐ-BTC by the Vietnam Ministry of Finance compels companies to convert from VAS to IFRS before 2023 and fully apply IFRS from 2025. With many fundamental changes and challenges waiting ahead, businesses need to start evaluating carefully the changes that may take place and create a transformation plan that is right for their businesses.

  KPMG OnDemand's in-depth courses on IFRS standards are designed to help businesses gain comprehensive knowledge they need to activate and succeed at each stage of their transformation project.

  The course includes general knowledge on the basis for presentation of general purpose financial statements to ensure comparability both with the entity’s financial statements of previous periods and with the financial statements of other entities.

  This course is designed for:

  - Chief accountant
  - Accountant

  Course Agenda:

  1. Definition and scope

  2. Financial statements: purpose and general features

  3. Structure and contents 

  Benefits when studying at KPMG:

  ✔️ The curriculum framework ensures the comprehensiveness and flexibility of knowledge for each field and each business

  ✔️ The agenda is designed to support businesses with the knowledge they need to get started and complement each stage of their transition to IFRS

  ✔️ Knowledge and documentation are constantly updated to keep up with global changes


  ✔️ Experience sharing from experts who have helped many large enterprises across various fields in vietnam convert from VAS to IFRS

  ✔️ Small classes, ensuring privacy and quality interaction between trainers and students

  Certification


  Giấy chứng nhận

  Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ được KPMG cấp giấy chứng nhận đã tham gia khóa học.

  Bạn không những được giải đáp những vấn đề cụ thể liên quan đến công việc mà còn được phát triển kỹ năng chuyên môn. Giấy chứng nhận này minh chứng cho những kiến thức, kỹ năng và nổ lực bạn đạt được khi tham gia khóa học.

  Get Certified

  Upon successful completion of the course, participants will be awarded a certificate awarded by KPMG.

  Becoming certified shows that you have picked up the skills covered in the course and your motivation to learn. You will not only address your business concerns, but also strengthen your own professional development.

  Do you need to find out more?
  Want to run this course in-house or do you have any questions? Let us know how we can help you and your company. 

  Contact Us  

  Meet the Trainer(s)

  Odoo • Image and Text

  Banh Thuy Phuong

  Senior Manager, Audit

  Thuy Phuong is currently an Audit Senior Manager of KPMG with over 9 years of experience in audit profession. She has been involved in wide range of audit assignments for various companies operating in manufacturing, trading, consuming industry, and services industries.  Thuy Phuong’s responsibility is to manage the team on the delivery of audit service which includes statutory audits under local regulations.

  Keen to explore more?
  Browse other courses available:

  Past course photos