COVID-19: Return to the workplace

COVID-19: Trở lại nơi làm việc

Tạo ra sự chuyển dịch an toàn, với nhân viên là trọng tâm

 
Khi các cấp chính quyền bắt đầu thực hiện các bước hướng tới việc mở cửa lại đất nước và khởi động lại nền kinh tế của chúng ta, kế hoạch trở lại nơi làm việc đang nhanh chóng trở thành ưu tiên hàng đầu của nhiều tổ chức. Với các hướng dẫn cho đại dịch tiếp tục phát triển hàng ngày, có rất nhiều cân nhắc, giai đoạn và yếu tố mà các tổ chức cần đánh giá để phát triển đúng kế hoạch hành động có thể đảm bảo sức khỏe và sự an toàn của lực lượng lao động của mình.

Câu hỏi dành cho đội ngũ Lãnh đạo:

— Tổ chức của anh/chị có thể tiếp tục hoạt động từ xa trong tương lai gần mà không có bất kỳ thách thức đáng kể nào không?

— Nếu mức năng suất không bị ảnh hưởng, chi phí văn phòng và cơ sở vật chất liên quan có cần thiết cho tổ chức không?

— Nguy cơ sức khỏe tinh thần đối với nhân viên của anh/chị khi tiếp tục làm việc từ xa là gì?

— Có bao nhiêu nhân viên cần phải ở trong một văn phòng thực tế để thực hiện đúng vai trò của họ?

— Có bao nhiêu nhân viên phụ thuộc vào phương tiện công cộng để đến văn phòng làm việc?

— Anh/chị có khả năng sàng lọc, theo dõi và cách ly nhân viên bị nhiễm bệnh để ngăn chặn sự lây lan của virus trong giới hạn của nơi làm việc không?

— Có công cụ báo cáo nào để giúp quản lý, đánh giá và báo cáo về việc doanh nghiệp trở lại hoạt động tại nơi làm việc không?


Quan điểm của KPMG – Cách tiếp cận toàn diện, đặt con người làm trọng tâm

Mở cửa và quản lý nơi làm việc một cách an toàn tại thời điểm quan trọng này đòi hỏi một chiến lược triển khai lấy người dân làm trọng tâm với một mô hình quản lý hiệu quả, tập trung vào lực lượng đặc biệt xử lý các tình huống liên quan đến COVID-19, quản trị rủi ro của COVID-19; chuẩn bị và quản lý nơi làm việc; sức khỏe và sự an toàn của nhân viên và khách đến làm việc. Một điều quan trọng là, nhân viên - và công chúng nói chung cần cảm thấy tự tin rằng người sử dụng lao động đang tuân thủ đúng các hướng dẫn của chính phủ và thực tiễn áp dụng tốt nhất để chuyển đổi cuộc sống trở lại cảm giác bình thường.

Bằng cách áp dụng một cách tiếp cận toàn diện để trở lại nơi làm việc, các tổ chức có thể chuẩn bị các bước cần thiết hướng đến hiện thực mới một khi đại dịch qua đi. Không gian nơi làm việc sẽ cần được điều chỉnh như thế nào để ngăn chặn tỷ lệ lây nhiễm tương tự trong tương lai? Nhân viên sẽ muốn trở lại văn phòng sau khi họ đã chấp nhận làm việc từ xa?

Các tổ chức cần đánh giá liệu cách thức làm việc mới sẽ giúp họ duy trì tính cạnh tranh và khả năng phục vụ khách hàng tốt nhất trong hiện thực mới này như thế nào.

Bạn có thể đọc toàn bộ báo cáo bằng tại đây.
Tiếng AnhTiếng Việt


Are you interested in learning more?  

 Browse our library on topics related to Vietnam economy as well as articles related to Thought Leadership and Technical Updates

 Alternatively, you may explore our list of upcoming OnDemand training courses.