Thuế Doanh Nghiệp

 

Chúng tôi cung cấp kiến ​​thức về các quy định thuế mà doanh nghiệp cần phải tuân thủ. Trong khóa học này, bạn sẽ được hướng dẫn về các loại thuế, cách tính thuế và các quy định liên quan đến thuế doanh nghiệp. Đây là một khóa học hữu ích cho những ai muốn có kiến thức cơ bản về thuế doanh nghiệp hoặc muốn nâng cao kiến ​​thức về chủ đề này.

Read English Version


Các khóa học sắp tới về Thuế Doanh nghiệp

Odoo - Sample 3 for three columns

Những điểm mới về ưu đãi thuế Thu nhập Doanh nghiệp

Diễn giả: Nguyen Quoc Huy
Thời lượng: 2 giờ


Khóa học đã kết thúc

Odoo - Sample 3 for three columns

Những lưu ý từ những cuộc thanh kiểm tra thuế 

Diễn giả: Nguyễn Thị Thảo Ly
Thời lượng: 2 giờ

Odoo - Sample 3 for three columns

Những điểm cần lưu ý về chi phí được trừ thuế TNDN khi chuẩn bị cho thanh tra thuế  

Diễn giả: Huỳnh Bùi Ngọc Hân
Thời lượng: 2 giờ