OnDemand Courses

Những lưu ý từ những cuộc thanh kiểm tra thuế 


    14:00 - 16:00
    16/05/2024
    Ho Chi Minh City
    Tiếng Việt
     Miễn phí

Tổng quan

Khóa học được xây dựng nhằm giúp các học viên nắm được kiến thức và có hiểu biết sâu hơn về các khía cạnh mà cơ quan thuế thường chú trọng và truy vấn doanh nghiệp trong các cuộc thanh kiểm tra thuế, từ đó các học viên có thể chuẩn bị tốt hơn cho các đợt thanh tra thuế tại doanh nghiệp. Các tình huống thực tế cũng sẽ được chia sẻ và thảo luận cùng các học viên trong quá trình học. 

Nội dung khóa học

I. Xu hướng thanh kiểm tra

II. Một số vấn đề về thuế doanh nghiệp có thể bị truy vấn 

II. Chia sẻ một số trường hợp thanh kiểm tra thực tiễn

III. Hỏi & Đáp

Diễn giả

Company team

Nguyễn Thị Thảo Ly

Giám đốc
Dịch vụ Thuế Doanh nghiệp
KPMG Việt Nam

Bà Ly có khoảng trên 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thuế Việt Nam, đặc biệt là các vấn đề về thuế thu nhập doanh nghiệp, thông qua nhiều dịch vụ về thuế bao gồm tuân thủ và tư vấn thuế cho nhiều khách hàng và ngành nghề khác nhau tại Việt Nam, ví dụ: sản xuất, chế biến, thương mại, dịch vụ tài chính, bất động sản, năng lượng tái tạo, chăm sóc sức khỏe, khách sạn, giáo dục, thương mại điện tử và công nghệ tài chính.

Bà Ly đã tham gia nhiều dịch vụ rà soát tuân thủ thuế, dịch vụ thuế thu nhập doanh nghiệp và tư vấn thuế cho các khách hàng quốc tế và Việt Nam trong nhiều lĩnh vực ngành nghề.

Bà Ly đã tham gia nhiều dự án soát xét thuế (tax due diligence) cho mục đích sáp nhập và mua bán doanh nghiệp cho các khách hàng quốc tế và Việt Nam trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

Bà Ly cũng là cố vấn giàu kinh nghiệm trong việc tư vấn cấu trúc và tái cơ cấu thuế cho các doanh nghiệp Việt Nam và nước ngoài.

Liên hệ

Ms. Nguyen Hoang Anh

Eanhhnguyen10@kpmg.com.vn  

T+84977111918