OnDemand Courses

Những điểm cần lưu ý về chi phí được trừ thuế TNDN khi chuẩn bị cho thanh tra thuế 

    09:30 - 11:30
    25/04/2024
    Ho Chi Minh City
    Tiếng Việt
     Miễn phí

Tổng quan

Khóa học được xây dựng nhằm giúp các học viên nắm được kiến thức và có hiểu biết sâu hơn về các khía cạnh mà cơ quan thuế thường chú trọng và truy vấn doanh nghiệp liên quan đến chi phí được khấu trừ thuế TNDN trong kỳ, từ đó các học viên có thể chuẩn bị tốt hơn cho các đợt thanh tra thuế tại doanh nghiệp. Các tình huống thực tế cũng sẽ được chia sẻ và thảo luận cùng các học viên trong quá trình học. 

Nội dung khóa học

I - Tổng quan về thực tế thanh tra thuế trong thời gian gần đây

II - Những điểm chính cần lưu ý liên quan đến chi phí được trừ thuế TNDN 

- Chi phí được trừ thuế TNDN – Những nguyên tắc chung

- Chi phí được trừ thuế TNDN – Hồ sơ chứng từ cần có và các chất vấn thường gặp bởi Cơ quan thuế đối với một số chi phí chính, bao gồm chi phí chi trả cho các bên liên 

- Chia sẻ các trường hợp thực tế 

III. Hỏi Đáp

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có thể nắm được

1. Các khía cạnh mà cán bộ thuế có thể truy vấn trong quá trình thanh tra thuế tại doanh nghiệp liên quan đến chi phí được khấu trừ thuế TNDN trong kỳ;

2. Các nguyên tắc chủ yếu để tăng khả năng được khấu trừ thuế TNDN đối với các loại chi phí khác nhau của doanh nghiệp

3. Làm thế nào để chuẩn bị hiệu quả hồ sơ chứng từ nhằm tăng khả năng được khấu trừ thuế TNDN của các chi phí

Diễn giả

Huỳnh Bùi Ngọc Hân

Giám Đốc
Mua bán sáp nhập, Thuế và Pháp lý - Thuế doanh nghiệp
KPMG Việt Nam

Hân có gần 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn thuế, tư vấn doanh nghiệp và các vấn đề tuân thủ cho khách hàng bao gồm các tổ chức đa quốc gia, tổ chức tài chính nước ngoài, công ty có vốn đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp Việt Nam. 

Hân có nhiều kiến thức và kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực tư vấn thuế, tư vấn mua bán sáp nhập, thoái vốn và tái cấu trúc cho các doanh nghiệp Việt Nam và nước ngoài hoạt động ở nhiều lĩnh vực khác nhau. 

Hân đã tham gia hỗ trợ khách hàng trình bày ý kiến chuyên môn trong quá trình thanh kiểm tra của cơ quan thuế, quá trình kiến nghị lên cơ quan thuế cấp trung ương nhằm nhận được hướng dẫn chính sách thuế có lợi cho doanh nghiệp

Với kinh nghiệm chuyên sâu, Hân am hiểu về hệ thống pháp lý Việt Nam liên quan đến các lĩnh vực thuế, ngân hàng, ngoại hối, đầu tư và lao động cũng như các tập quán áp dụng quy định pháp lý mà cơ quan cấp địa phương và trung ương áp dụng. 

Khách hàng của Hân bao gồm các Tập đoàn đa quốc gia đến từ Mỹ, Châu Âu, Nhật Bản, Châu Á Thái Bình Dương hoạt động trên nhiều lĩnh vực như thương mại, bán lẻ, sản xuất, dược và chăm sóc sức khỏe, dịch vụ, giáo dục, công nghê cao và phần mềm, hàng tiêu dung, ngân hàng và kinh doanh bảo hiểm. 

Liên hệ

Ms. Nguyen Hoang Anh

Eanhhnguyen10@kpmg.com.vn  

T+84977111918