Payment for intragroup services and intangibles [VN]

  1.000.000 VND 1.000.000 VND 1000000.0 VND

  1.000.000 VND

  Option not available

  This combination does not exist.

  REGISTER HERE  

  LANGUAGE

  VIETNAMESE

  COURSE FEE 

  1.000.000 VND (đã bao gồm 10% VAT)

  DURATION

  14:00 - 16:00

  WHEN

  02 March 2022

  WHERE

  Virtual Conference

  ⚠️We are monitoring the COVID-19 situation closely, all face-to-face courses may be subjected to switch to a virtual conference format. Thank you for your understanding on this matter | Vì diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, các khóa học tại văn phòng có thể sẽ được dời sang hình thức trực tuyến. 
  Xin cám ơn Quý khách. 

  Giảng viên từ KPMG Việt Nam

  Odoo • Image and Text

  Nguyễn Trung Thắng

  Giám đốc Dịch vụ Thuế và tư vấn KPMG Việt Nam

  Ông Thắng là Giám đốc về Bộ phận Dịch vụ Thuế Quốc tế Tổng hợp. Thắng có hơn 9 năm kinh nghiệm về thuế, xác định giá GDLK và hải quan. 
  Ông đã tư vấn cho nhiều tập đoàn đa quốc gia từ Châu Âu, Hoa Kỳ, và khu vực Châu Á – Thái Bình Dương và các công ty trong nước, trong nhiều lĩnh vực, ngành nghề như sản xuất, cung cấp dịch vụ, hàng tiêu dùng nhanh, vận tải, tài chính, v.v. về tư vấn và tuân thủ thuế, hải quan, và giá GDLK.

   

  Odoo • Image and Text

  Trần Thị Thanh Minh

  Giám đốc Chi nhánh Công Ty Luật TNHH KPMG tại Hà Nội

  Chị Trần Thị Thanh Minh đã làm việc cho KPMG từ năm 2009. Chị Minh là Giám đốc Công Ty Luật TNHH KPMG, Văn phòng Hà Nội, hỗ trợ tư vấn pháp lý về các vấn đề như đầu tư dự án, cấp phép thành lập doanh nghiệp, mua bán & sáp nhập, điều hành doanh nghiệp, lao động, v.v. cho các công ty trong và ngoài Việt Nam.

  Mô tả về khóa học

  Khóa học cung cấp kiến thức tổng quan về các quy định của pháp luật Việt Nam - bao gồm thuế và pháp lý - về việc người nộp thuế thanh toán chi phí dịch vụ và/hoặc tài sản vô hình (ví dụ: nhãn hiệu, bằng sáng chế, v.v.) cho các bên liên kết. Các diễn giả của chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm thực tế về những vấn đề quan trọng và các chất vấn được đặt ra bởi các cơ quan chức năng liên quan đến tính pháp lý cũng như khấu trừ thuế của các khoản chi phí này.

  Course description

  This course provides an overview of Vietnam's regulatory requirements -- including commercial law and tax regulations -- in relation to the payment by an entity to its related party for services and /or intangible property (i.e. trademark, patent, etc.).  Our speakers will share practical insights on pressing issues and challenges raised by the authorities on regulatory matters and tax deductibility of such charges.

  Khóa học này dành cho

  Giám đốc điều hành, Giám đốc tài chính, Trưởng phòng tài chính, Kế toán trưởng, Bộ phận Pháp lý, Trưởng phòng Thuế, Kế toán viên, Chuyên viên phân tích tài chính

  This course is designed for

  Chief Executive Officer, Chief Financial Officer, Chief Financial Officer, Chief Accountant, Legal Department, Tax Manager, Accountant, Finance Analyst

   Chương trình học

  1. Dịch vụ nội bộ tập đoàn

  - Khuôn khổ pháp lý

  - Các loại hình dịch vụ nội bộ Tập đoàn

  - Các chất vấn trên thực tế của cơ quan thuế

  - Phân tích tình huống

  2. Phí bản quyền

  - Khuôn khổ pháp lý

  - Các loại giao dịch và hợp đồng trả phí bản quyền

  - Các quy định và lưu ý chính về mặt pháp lý

  - Các rủi ro thực tế khi làm việc với cơ quan thuế và cơ quan cấp phép

  - Phân tích tình huống

  3. Những điểm chính được rút ra

  4. KPMG có thể hỗ trợ gì?

  5. Hỏi&Đáp

  Course Agenda

  1. Intragroup services (IGS)

  - Legal framework

  - Type of IGS transactions

  - Practical challenges of the local tax authorities

  - Case study

  2. Intangibles

  - Legal framework

  - Type of intangible transactions and agreements

  - Legal requirements and important notes

  - Practical challenges of the local tax authorities and licensing authorities

  - Case study

  3. Key takeaways

  4. How can KPMG help?

  5. Q&A

  Mục tiêu khóa học

  Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ:

  1. Hiểu các quy định của Việt Nam về pháp lý, thuế và xác định giá GDLK tại Việt Nam liên quan đến phí dịch vụ nội bộ Tập đoàn và tài sản vô hình.

  2. Có kiến thức về các biện pháp "chủ động" để giảm thiểu rủi ro về thuế và pháp lý.

  Key Learning Outcomes

  After completing this session you will be able to:

  1. Understand the Vietnamese tax, transfer pricing and legal compliance requirements for intercompany services and intangible property.

  2. Gain insight on "proactive" measures to mitigates regulatory and tax risks.

  Những lợi ích khi tham gia khóa học KPMG

  ✔️ Nội dung khóa học

  Khóa học cần thiết dành cho các nhà quản lý tài chính, kế toán và các chuyên gia về thuế nhằm nắm kiến thức chuyên sâu có giá trị trong việc vượt qua môi trường pháp lý đầy thách thức tại Việt Nam đối với phí dịch vụ nội bộ tập đoàn và phí tài sản vô hình.

  ✔️ Kinh nghiệm chuyên môn và lĩnh vực chuyên môn của diễn giả

  Các diễn giả của chúng tôi với kinh nghiệm hơn 10 năm trong lĩnh vực pháp lý, thuế và giá GDLK, đã hỗ trợ nhiều tập đoàn tại Việt Nam trong việc thiết lập các giao dịch dịch vụ nội bộ Tập đoàn và tài sản vô hình phù hợp với quy định pháp lý, thuế và giá GDLK, cũng như đàm phán với cơ quan thuế về vấn đề này trong các cuộc thanh kiểm tra.

  Benefits when studying at KPMG

  ✔️ Course content

  A must for financial controllers, accountants and tax practitioner to gain valuable insights on navigating this challenging regulatory environment with respect to intercompany services and intangible property charges in Vietnam.  

  ✔️ Professional experience and area of expertise of the speaker

  Our speakers, with more than 10 years of experience in the legal, tax and transfer pricing sectors, have supported numerous corporations in Vietnam in establishing appropriate intragroup services and intangibles transactions from legal, tax and transfer pricing perspectives and negotiating with local tax authorities regarding such matters in the tax audits.

   

  Certification

                                                

  Giấy chứng nhận

  Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ được KPMG cấp giấy chứng nhận đã tham gia khóa học.

  Bạn không những được giải đáp những vấn đề cụ thể liên quan đến công việc mà còn được phát triển kỹ năng chuyên môn. Giấy chứng nhận này minh chứng cho những kiến thức, kỹ năng và nổ lực bạn đạt được khi tham gia khóa học.

  Get Certified

  Upon successful completion of the course, participants will be awarded a certificate awarded by KPMG.

  Becoming certified shows that you have picked up the skills covered in the course and your motivation to learn. You will not only address your business concerns, but also strengthen your own professional development.

  Do you need to find out more?
  Want to run this course in-house or do you have any questions? Let us know how we can help you and your company. 

  Contact Us  

  Browse other courses available:

  Past course photos