IAS 41 - Agriculture

  1.500.000 VND 1.500.000 VND 1500000.0 VND

  1.500.000 VND

  Option not available

  This combination does not exist.

  REGISTER HERE  

  COURSE FEE

  1.500.000 VND (10% VAT included)

  DURATION

  3 hours

  WHEN

  Coming soon

  WHERE

  Virtual Conference 

  LANGUAGE

  Vietnamese

   

  ⚠️We are monitoring the COVID-19 situation closely, all face-to-face courses may be subjected to switch to a virtual conference format. Thank you for your understanding on this matter | Vì diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, các khóa học tại văn phòng có thể sẽ được dời sang hình thức trực tuyến. Xin cám ơn Quý khách

  Mô tả về khóa học

  Quyết định 345/QĐ-BTC của Bộ Tài chính khuyến khích các doanh nghiệp chuyển đổi sang IFRS trước năm 2023 và áp dụng hoàn toàn IFRS từ năm 2025. Với nhiều thay đổi căn bản và thách thức chờ đợi phía trước, doanh nghiệp cần bắt đầu với việc đánh giá kĩ những thay đổi có thể sẽ diễn ra và lập kế hoạch chuyển đổi phù hợp với doanh nghiệp mình.

  Các khóa học chuyên sâu về các chuẩn mực, diễn giải và chủ đề trong IFRS của KPMG Việt Nam được thiết kế nhằm hỗ trợ doanh nghiệp bổ sung kiến thức cần thiết để khởi động và thành công trên từng giai đoạn của dự án chuyển đổi này.

  Khóa học cung cấp những kiến thức về hoạt đông nông nghiệp. IAS 41 – Nông nghiệp là một chuẩn mực ngắn nhưng có phạm vi rộng và tác động lớn đến các đối tượng trong phạm vi. Chuẩn mực này áp dụng cho hầu hết các doanh nghiệp nuôi trồng tài sản sinh học để thu lợi nhuận.

  Khóa học này dành cho:

  - Kế toán trưởng
  - Kế toán viên

  Chương trình học:

  1. Định nghĩa và Phạm vi

  2. Ghi nhận

  3. Đo lường

  4. Trình bày và thuyết minh

  Những lợi ích khi tham gia khóa học KPMG

  ✔️ Bộ khung chương trình học đảm bảo tính toàn diện kiến thức và tính linh hoạt cho từng lĩnh vực và từng doanh nghiệp

  ✔️ Chương trình học thiết kế nhằm hỗ trợ doanh nghiệp bổ sung kiến thức cần thiết để khởi động và bổ trợ trên từng giai đoạn của việc chuyển đổi sang IFRS 

  ✔️ Kiến thức và tài liệu được cập nhật liên tục để theo kịp các thay đổi trên toàn cầu

  ✔️ Chia sẻ kinh nghiệm từ các chuyên gia đã hỗ trợ nhiều doanh nghiệp lớn ở nhiều lĩnh vực tại Việt Nam chuyển đổi từ VAS sang IFRS

  ✔️ Lớp học nhỏ, đảm bảo tính riêng tư và chất lượng tương tác giữa giảng viên và học viên

  Course Description

  Decision 345/QĐ-BTC by the Vietnam Ministry of Finance compels companies to convert from VAS to IFRS before 2023 and fully apply IFRS from 2025. With many fundamental changes and challenges waiting ahead, businesses need to start evaluating carefully the changes that may take place and create a transformation plan that is right for their businesses.

  KPMG OnDemand 's in-depth courses on IFRS standards are designed to help businesses gain comprehensive knowledge they need to activate and succeed at each stage of their transformation project.

  The course includes general knowledge on agricultural activities. IAS 41 – Agriculture is a short standard with a wide scope and a significant impact on those entities within its scope. It applies to most entities that grow or rear biological assets for profit.

  This course is designed for:

  - Chief accountant
  - Accountant

  Course Agenda:

  1. Definition and scope

  2. Recognition

  3. Measurement

  4. Presentation and disclosure


  Benefits when studying at KPMG:

  ✔️ The curriculum framework ensures the comprehensiveness and flexibility of knowledge for each field and each business

  ✔️ The agenda is designed to support businesses with the knowledge they need to get started and complement each stage of their transition to IFRS

  ✔️ Knowledge and documentation are constantly updated to keep up with global changes


  ✔️ Experience sharing from experts who have helped many large enterprises across various fields in vietnam convert from VAS to IFRS

  ✔️ Small classes, ensuring privacy and quality interaction between trainers and students

  Want to run this course in-house?

  Let us know how we can customize a training solution for you and your company

  Contact Us  

  Meet the Trainer(s)

  Odoo • Image and Text

  Dương Thị Thảo

  Trưởng phòng – Dịch vụ Kiểm toán

  Bà đã làm việc tại KPMG  hơn 6 năm và đã tham gia thực hiện nhiều dự án kiểm toán độc lập, bao gồm kiểm toán theo luật định và kiểm toán báo cáo tài chính cho các khách hàng là các công ty trong nước và các công ty đa quốc gia, nhiệm vụ này yêu cầu phải có kiến thức nhất định về Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế. 

  Bà Thảo cũng có nhiều kinh nghiệm trong kiểm toán báo cáo tài chính theo Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế của các doanh nghiệp nhưTổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu – Nước Giải khát Sài Gòn (SABECO), Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang, Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Đại Khánh.

  Bà Thảo hiện đang là Trưởng nhóm Tư vấn chuyên môn để áp dụng IFRS trên hệ thống Oracle cho SBT, đơn vị triển khai Oracle theo IFRS đầu tiên tại Việt Nam.

  Keen to explore more? Browse other courses available:

  Odoo - Sample 3 for three columns

  IAS 24 - Thuyết minh các bên liên quan

  -----------------------------------------------------------------------

  IAS 24 - Related Party Disclosures


  The course helps you understand the numerous scopes and definitions within IAS 24, identify related parties and disclosures.

  Odoo - Sample 3 for three columns

  IAS 1 - Trình bày báo cáo tài chính

  -----------------------------------------------------------------------  This course helps  you to understand scope and definition within IAS 7, benefits of statement of cash flows and practical case studies.

  Odoo - Sample 3 for three columns

  IAS 7 - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

  -----------------------------------------------------------------------

  IAS 7 - Statement of Cash Flows


  This course helps  you to understand scope and definition within IAS 7, benefits of statement of cash flows and practical case studies.

  Our past course photos 

                                  Interested to browse more? Follow our    Facebook page to access the latest content from KPMG OnDemand.