Deferred Tax Assets/Liabilities under VAS and Key Considerations for IFRS

  1.500.000 VND 1.500.000 VND 1500000.0 VND

  1.500.000 VND

  Option not available

  This combination does not exist.

  REGISTER HERE  

  COURSE FEE

  1.500.000 VND (10% VAT included)

  DURATION

  08:30 - 11:30 (3 hours)

  WHEN

  Coming soon

  WHERE

  Virtual Conference 

  LANGUAGE

  Vietnamese

  ⚠️We are monitoring the COVID-19 situation closely, all face-to-face courses may be subjected to switch to a virtual conference format. Thank you for your understanding on this matter | Vì diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, các khóa học tại văn phòng có thể sẽ được dời sang hình thức trực tuyến. 
  Xin cám ơn Quý khách. 

  Mô tả về khóa học

  Khóa học mang đến khái niệm cơ bản về Tài sản và nợ thuế thu nhập hoãn lại trên Báo cáo tài chính. Bao gồm yếu tố để xác định, đo lường, ghi nhận tài sản và nợ thuế và các chú ý khi ghi nhận. Khóa học sẽ mang đến tổng quan về thuế hoãn lại khi lập báo cáo tài chính: khi nào thì được ghi nhận và khoản thuế được thanh toán/sử dụng như thế nào?


  Khóa học này dành cho:

  - Giám đốc tài chính
  - Kế toán trưởng
  - Kế toán viên


  Chương trình học:

  1. Tổng quan và định nghĩa Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

  2. Quy trình ghi nhận Thuế thu nhập hoãn lại

  3. Lưu ý khi ghi nhận Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại theo Chuẩn mực Kế toán Việt Nam và Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế

  4. Nghiên cứu tình huống

  Mục tiêu khóa học:

  Sau khi tham gia khóa học này, kế toán viên sẽ có thể:

   Nắm bắt tổng quan và định nghĩa Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

   Hiểu rõ quy trình ghi nhận Thuế thu nhập hoãn lại

   Hiểu rõ các lưu ý khi ghi nhận Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại theo Chuẩn mực Kế toán Việt Nam và Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế và áp dụng tình huống thực tiễn

  Những lợi ích khi tham gia khóa học KPMG:

  ✔️ Bộ khung chương trình học đảm bảo tính toàn diện kiến thức và tính linh hoạt cho từng lĩnh vực và từng doanh nghiệp

  ✔️ Chương trình học thiết kế nhằm hỗ trợ doanh nghiệp bổ sung kiến thức cần thiết để khởi động và bổ trợ trên từng giai đoạn của việc chuyển đổi sang IFRS  

  ✔️ Kiến thức và tài liệu được cập nhật liên tục để theo kịp các thay đổi trên toàn cầu

  ✔️ Chia sẻ kinh nghiệm từ các chuyên gia đã hỗ trợ nhiều doanh nghiệp lớn ở nhiều lĩnh vực tại Việt Nam chuyển đổi từ VAS sang IFRS

  ✔️ Lớp học nhỏ, đảm bảo tính riêng tư và chất lượng tương tác giữa giảng viên và học viên

   

  Course description

  This course introduces you the basic components of deferred tax assets and liabilities in the Financial Statements, including the basis elements to identify, measure and recognise deferred tax assets and liabilities and the areas you need to pay attention to. You will gain an overview of deferred tax assets and liabilities in the financial reporting: when they are recognised and how they are utilised or settled.

  This course is designed for:

  - CFO
  - Chief accountant
  - Accountant

  Course Agenda: 

  1. Overview and definition of Deferred Tax Assets (DTA)

  2. Step to recognize Deferred tax

  3. Consideration to recognize Deferred Tax Assets under VAS and IFRS

  4. Case studies

  Key learning outcomes:

  After the course, accountants will be able to:

   Gain an overview and definition of Deferred Tax Assets (DTA)

   Understand the steps to recognize Deferred tax

  ➤ Understand the criteria to recognize Deferred Tax Assets under VAS and IFRS and practical application.


  Benefits when studying at KPMG:

  ✔️ The curriculum framework ensures the comprehensiveness and flexibility of knowledge for each field and each business

  ✔️ The agenda is designed to support businesses with the knowledge they need to get started and complement each stage of their transition to IFRS

  ✔️ Knowledge and documentation are constantly updated to keep up with global changes

  ✔️ Experience sharing from experts who have helped many large enterprises across various fields in Vietnam convert from VAS to IFRS

  ✔️ Small classes, ensuring privacy and quality interaction between trainers and students

   

  Certification

                                                

  Giấy chứng nhận

  Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ được KPMG cấp giấy chứng nhận đã tham gia khóa học.

  Bạn không những được giải đáp những vấn đề cụ thể liên quan đến công việc mà còn được phát triển kỹ năng chuyên môn. Giấy chứng nhận này minh chứng cho những kiến thức, kỹ năng và nổ lực bạn đạt được khi tham gia khóa học.

  Get Certified

  Upon successful completion of the course, participants will be awarded a certificate awarded by KPMG.

  Becoming certified shows that you have picked up the skills covered in the course and your motivation to learn. You will not only address your business concerns, but also strengthen your own professional development.

  Do you need to find out more?
  Want to run this course in-house or do you have any questions? Let us know how we can help you and your company. 

  Contact Us  

  Meet the Trainer(s)

  Company team

  Doan Thanh Toan

  Partner, Audit

   

  Company team

  Nguyen Thuy Anh

  Senior Manager, Audit

  Keen to explore more?
  Browse other courses available:

  Past course photos