Giải quyết bài toán Chi phí, Chất lượng và
Tốc độ với Lean Six Sigma

Thời gian:  10:00 – 11:00, 15/12/2022
Hình thức:   Hội thảo trực tuyến
Ngôn ngữ:  Tiếng Anh

Vui lòng đăng ký trước ngày 13 tháng 12 năm 2022

Tổng quan

Chi phí, chất lượng và tốc độ thường được biết đến với tên gọi "Bộ ba bất khả thi". Tên gọi này đến từ việc để đạt được một trong ba mục tiêu trên thông thường sẽ phải đánh đổi bởi (các) mục tiêu còn lại. Ví dụ: để có được chất lượng sản phẩm tốt hơn, có thể tổ chức cần chấp nhận đánh đổi hoặc (i) chấp nhận chi phí cao hơn hoặc (ii) chấp nhận thời gian sản xuất dài hơn.

Thông qua webinar này, KPMG tin rằng năng lực cân bằng ba mục tiêu Chất lượng - Chi phí - Thời gian (tốc độ) là khả thi; cũng như chia sẻ ví dụ/case study về áp dụng phương pháp Lean Six Sigma có thể phát huy lợi ích trong bài toán cân bằng chi phí-chất lượng-thời gian.

Nội dung  

1. Bài toán chi phí-chất lượng-tốc độ là gì?

2. Đâu là giải pháp cho bài toán chi phí-chất lượng-tốc độ?

-> Giới thiệu phương pháp Lean Six Sigma, trọng tâm của phương pháp và cách mà Lean Six Sigma có thể cân bằng chi phí-chất lượng-tốc độ

-> Giới thiệu phương pháp Design for Six Sigma (DFSS)

Mục tiêu
Sau khi hoàn thành webinar, đối tượng tham gia có thể hiểu được:

- Định nghĩa thông thường về sự đánh đổi trong kinh doanh giữa bộ ba chi phí-chất lượng-tốc độ

- Bối cảnh hiện tại đã thay đổi ra sao và bằng cách nào mà khách hàng không còn chấp nhận những sự đánh đổi đó?

- Làm thế nào để phương pháp Lean Six Sigma (LSS) có thể cân bằng chi phí, chất lượng và tốc độ thông qua các ví dụ / case study thực tiễn về Six Sigma và Design For Six Sigma (DFSS)?

- Lộ trình triển khai LSS trong một tổ chức

- Tổng quan về LSS và vai trò của ban lãnh đạo trong việc xúc tiến áp dụng LSS

Diễn giả

Company team

Rahul Turki

Partner Business Excellence KPMG India


Company team

Vo Thuy Doan Trang

Giám đốc Customer & Operations Consulting
KPMG in Vietnam


Company team

Deepak Bansal 

Director Business Excellence KPMG India

Tham gia ngay tại đây!

Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ: 

Ms. Nguyen Hoang Anh

E: anhhnguyen10@kpmg.com.vn

M: +84 977 111 918