Tái tạo công việc

Những thách thức trong định hình tương lai của công việc


Tổng quan

Những tác động lâu dài của COVID-19 cùng với sự phát triển của trí tuệ nhân tạo và các công nghệ kỹ thuật số khác đòi hỏi chúng ta phải tái tạo việc tổ chức công việc, cách thức thực hiện và nơi thực hiện công việc. Điều này dẫn đến việc các nhà lãnh đạo cũng phải đưa ra những lựa chọn quan trọng về thiết kế nơi làm việc mà họ hướng đến trong tương lai với tốc độ nhanh hơn so với dự đoán.

Tạo ra một lực lượng lao động cân bằng trong tương lai sẽ cần một cách tiếp cận chiến lược áp dụng tư duy kỹ thuật số vào việc tái tạo công việc. Các tổ chức đang dần chuẩn bị cho sự tái tạo này. AI và công nghệ kỹ thuật số đang phá bỏ các cấu trúc nơi làm việc truyền thống sắp lỗi thời.

Mặc dù không ai có thể dự đoán chính xác điều gì sẽ xảy ra khi "thực tế mới" được hình thành, những gì các tổ chức có thể kiểm soát hiện nay là lập kế hoạch cho các tình huống có thể xảy ra và chuẩn bị cho sự hình thành lực lượng lao động trong tương lai — một trong đó chắc chắn sẽ bao gồm các hình thức tự động hóa.

Trong tài liệu này, chúng tôi thảo luận


 Điền biểu mẫu để nhận báo cáo đầy đủ

 


*Lưu ý: Tài liệu sẽ được gửi qua email mà bạn đã đăng ký. Xin vui lòng kiểm tra hộp thư Spam hoặc Quảng cáo nếu như bạn không nhận được email