Các rủi ro và cơ hội về Môi trường – Xã hội – Quản trị (ESG) trong hoạt động của Doanh nghiệp sản xuất tại Khu công nghiệp 

Thời gian:  14:00 - 16:00, 25.08.2022  
Địa điểm:  Hội trường văn phòng VSIP I, số 8 Đại lộ Hữu Nghị, KCN VSIP, phường Bình Hòa, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương
Ngôn ngữ:  Tiếng Việt

Tổng quan

Nếu trước đây những khuôn khổ về các vấn đề môi trường, xã hội và quản trị (ESG) còn khá mới, thì hiện tại, việc phát triển doanh nghiệp sản xuất trong Khu công nghiệp theo các tiêu chí ESG đã trở thành một định hướng chiến lược đáng cân nhắc của doanh nghiệp. Yếu tố ESG ngày càng được xem xét đưa vào hoạt động sản xuất với mục đích cung cấp góc nhìn rộng hơn về rủi ro và cơ hội thu hút đầu tư cho doanh nghiệp sản xuất.


Nội dung chương trình

13:30    Chào đón khách mời  
14:00    Các rủi ro và cơ hội về ESG liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp sản xuất trong KCN
             ● ESG và các xu hướng ESG;

             ●  Các chính sách ưu đãi cho doanh nghiệp tại Việt Nam
             ●  Lộ trình áp dụng ESG cho doanh nghiệp và khung báo cáo ESG cho doanh nghiệp

15:15     Giải lao
15:30     Hỏi đáp
16:00      Kết thúc chương trình

Diễn giả

Company team
Nguyễn Chí Hiếu

Gíam đốc
Bộ phận Tư vấn Phát triển bền vững

KPMG Việt Nam 

Đăng ký tham sự kiện ngay hôm nay!

Mọi thắc mắc, xin vui lòng liên hệ

Ms. Hong Le| hongtle@kpmg.com.vn | +84 363 238 288