Tập trung kinh tế -
Tổng quan & Các khuyến nghị chủ yếu cho doanh nghiệp

   14:00 - 16:00
    26/10/2022
    Trực tuyến
    Tiếng Việt
      Miễn phí

Mô tả

Khóa học "Tập trung kinh tế - Tổng quan & Các khuyến nghị chủ yếu cho doanh nghiệp" cung cấp thông tin toàn diện và cập nhật về các quy định pháp luật về tập trung kinh tế, bao gồm cơ sở pháp lý, các nguyên tắc chính, các hình thức tập trung kinh tế và thủ tục thông báo tập trung kinh tế hiện hành.

Khóa học cũng cung cấp cái nhìn tổng quan cho doanh nghiệp về vai trò của thủ tục thông báo tập trung kinh tế trong các thương vụ mua bán, sáp nhập. Được trình bày bới các chuyên gia của bộ phận Tư vấn Pháp lý của KPMG Việt Nam, với những chia sẻ chi tiết và thực tế về quy trình, luồng công việc, biểu mẫu minh họa và nghiên cứu các tình huống thực tế. 

Mục tiêu khóa học

Sau khi hoàn thành buổi học này, học viên sẽ có thể:
 Hiểu thêm về các quy định hiện hành của Việt Nam về thông báo tập trung kinh tế và các điểm lưu ý chính liên quan tới tập trung kinh tế;
 Có được hiểu biết sâu hơn về các quy trình và thủ tục thực tế về thông báo tập trung kinh tế với các cơ quan hữu quan và hiểu được rủi ro pháp lý có thể xảy ra liên quan đến vấn đề này. 
 Các khuyến nghị chính với doanh nghiệp về tập trung kinh tế trước khi tham gia các giao dịch M&A


Nội dung chính

I. Giới thiệu:

- Tổng quan về tập trung kinh tế

II. Các nguyên tắc cơ bản

- Cơ sở pháp lý và các cơ quan hữu quan

- Định nghĩa

- Ngưỡng thông báo tập trung kinh tế

- Quy trình xác định trường hợp thực hiện thông báo tập trung kinh tế

- Quy trình cấp phép

- Các nội dung cần lưu ý khác

III. Phân tích tình huống thực tế

IV. Hỏi đáp


OnDemand is better on your smartphones

Take advantage of 1-click registration and get notification of future courses
via OnDemand mobile app on Android / iOS

Chứng chỉDiễn giả

Odoo • Image and Text
Phạm Thị Quỳnh Ngọc
Giám đốc
Bộ phận Tư vấn Pháp lý
KPMG Việt Nam

Ngọc có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp lý tại Việt Nam, trong đó có 07 năm làm việc trong lĩnh vực thuế của một trong 4 công ty kiểm toán quốc tế hàng đầu thế giới và trong một công ty tư vấn của Việt Nam. Bà có kiến thức chuyên sâu và kinh nghiệm đa dạng trong tư vấn và hỗ trợ nhiều công ty quốc tế làm việc với chính phủ Việt Nam về các lĩnh vực đầu tư, tổng công ty, bán lẻ, tài chính và ngân hàng, ô tô, thị trường tiêu dùng, xăng dầu, thuế, v.v.
Bà Ngọc đã cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý trong nhiều lĩnh vực, bao gồm thành lập doanh nghiệp, đầu tư trong nước và đầu tư ra nước ngoài, quản trị doanh nghiệp và tuân thủ. Đặc biệt, bà Ngọc đã tư vấn cho nhiều công ty hàng đầu trong các ngành bất động sản, tiêu dùng nhanh, khách sạn, logistics trong chuẩn bị và thực hiện thủ tục thông báo tập trung kinh tế tới các cơ quan hữu quan tại Việt Nam.

Liên hệ
Ms. Nguyen Hoang Anh


Eanhhnguyen10@kpmg.com.vn  

T+84977111918