2022 Global Family Business Report by STEP Project Global Consortium and KPMG Private Enterprise

Báo cáo Toàn cầu về Doanh nghiệp Gia đình 2022 bởi STEP Project Global Consortium và KPMG Private Enterprise

Doanh nghiệp gia đình là nhóm có đóng góp lớn trong nhiều nền kinh tế, trong đó có Việt Nam. Những tổ chức này khá độc đáo, nhờ vào sự “hòa quyện” của yếu tố truyền thống gia đình và kinh doanh.

KPMG Private Enterprise và Successful Transgenerational Entrepreneurship Practices (STEP) Project Global Consortium thực hiện nghiên cứu với 2439 lãnh đạo Doanh nghiệp gia đình đến từ 70 quốc gia và vùng lãnh thổ để tìm hiểu chìa khóa thành công của họ.

Xem một số khám phá của chúng tôi bên dưới: Toàn bộ báo cáo sẽ được ra mắt vào ngày 19/05.

Nếu có thắc mắc, vui lòng liên hệ:

Company team 
Ông Nguyễn Trung Kiên 
Giám đốc, KPMG Private Enterprise
E: kientnguyen2@kpmg.com.vn

T: 0977 903 322