Nghị định về bảo vệ dữ liệu cá nhân tại Việt Nam

Vào ngày 17 tháng 04 năm 2023, Chính Phủ Việt Nam đã ban hành Nghị định 13/2023/NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân 

Read English version

Giới thiệu

Nghị định 13/2023/NĐ-CP Nghị định PDP là văn bản quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân toàn diện đầu tiên tại Việt Nam. Nghị định trên đã áp đặt các nghĩa vụ đối với người xử lý dữ liệu trong việc xử lý thông tin cá nhân. Quy định mới được áp dụng cho các tổ chức xử lý thông tin cá nhân trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam (tuỳ theo từng điều kiện cụ thể).

Nếu tổ chức của bạn kinh doanh tại Việt Nam nhưng không tuân thủ theo các quy định tại Nghị định 13/2023/NĐ-CP thì tổ chức sẽ phải chịu các hậu quả pháp lý tương ứng. 

Nội dung hội thảo

1. Khái quát chung

2. Phạm vi điều chỉnh

3. Nguyên tắc chính

4. Bốn chủ thể xử lý dữ liệu 

5. Dữ liệu cá nhân cơ bản và nhạy cảm

6. Quyền của chủ thể dữ liệu

7. Yêu cầu về sự đồng thuận

8. Yêu cầu đối với từng chủ thể (bên kiểm soát dữ liệu, bên xử lý dữ liệu, bên Kiểm soát và xử lý dữ liệu và bên thứ ba)

9. Kế hoạch hành động

10. Dữ liệu cá nhân tại Việt Nam - KPMG có thể giúp gì cho doanh nghiệp?

Kết quả đạt được sau hội thảo

1. Có kiến thức về các  nghĩa vụ pháp lý chính được quy định tại Nghị định 13/2023/NĐ-CP.

2. Xem xét tác động của Nghị định 13/2023/NĐ-CP đối với các tổ chức hoạt động kinh doanh tại Việt Nam

3. Giúp doanh nghiệp và cá nhân nhận biết được các hành động pháp lý cần thiết để tuân thủ Nghị định 13/2023/NĐ-CP.


Thông tin hội thảo


    14:00 - 15:30
     14/06/2023
     Online
     Tiếng Việt
       Miễn phí
Odoo • Text and Image

Diễn giả

Odoo • Image and Text
Lê Thị Hồng Gấm
Associate Director
Legal Services
KPMG in Vietnam

Chị Gấm đã có hơn 12 năm kinh nghiệm làm việc tại các công ty luật nước ngoài hàng đầu tại Việt Nam với lĩnh vực chuyên môn là M&A, bất động sản, đầu tư nước ngoài, thương mại, công nghệ, truyền thông và viễn thông.

Chị có dày dặn kinh nghiệm trong việc tư vấn cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước về các vấn đề về công nghệ, truyền thông và viễn thông.

Liên hệ

Ms. Nguyễn Hoàng Anh

Eanhhnguyen10@kpmg.com.vn  

T+84977111918

Về chúng tôi

KPMG OnDemand cung cấp các giải pháp học tập theo yêu cầu và hỗ trợ tại chỗ để giải quyết các vấn đề kinh doanh của bạn và tối ưu hóa hiệu suất tổ chức của bạn. Từ các kỹ thuật chuyên nghiệp đến kỹ năng lãnh đạo, OnDemand cung cấp sự hỗ trợ cần thiết để nâng cao hiệu suất chuyên nghiệp của bạn cũng như hoạt động kinh doanh.

Chúng tôi tận dụng chuyên môn và mạng lưới của mình để tùy chỉnh tài nguyên cho sự phát triển kinh doanh và chuyên môn của bạn. Bây giờ bạn có cơ hội kết nối và truy cập vào các chuyên gia và tài nguyên của KPMG ngay trong tầm tay của mình