Chương trình Đào tạo Lean Six Sigma Green Belt

Chương trình Đào tạo Lean Six Sigma Green Belt


Tổng quan

Các nhà lãnh đạo doanh nghiệp đều công nhận tầm quan trọng của phương pháp tiếp cận dựa trên dữ liệu để xác định và hiện thực hóa các cơ hội cải tiến. Với Lean Six Sigma, một phương pháp luận khoa học đã được chứng minh thực tiễn, sẽ là công cụ đắc lực để thực hiện các cải tiến này.

Phương pháp Lean Six Sigma tập trung vào việc loại bỏ lãng phí và sai sót hoặc lỗi xuyên suốt hoạt động vận hành, cải tiến quy trình và hiệu suất, đồng thời mang lại sự hài lòng tuyệt đối cho khách hàng. KPMG cung cấp chương trình đào tạo và chứng nhận Lean Six Sigma Green Belt với mục tiêu nâng cao năng lực chuyên môn cho các học viên, từ đó trang bị sự tự tin và năng lực cần thiết để tham gia đóng góp vào thành công và sự phát triển bền vững của tổ chức.

Học viên nhận được gì sau khóa học:

- Thấu hiểu tầm quan trọng và sức ảnh hưởng của các sáng kiến cải tiến Lean Six Sigma. 

- Xác định vai trò và trách nhiệm của mình cũng như vai trò của Black Belt / Green Belt / các bên liên quan khác.

- Hiểu rõ về mô hình DMAIC (Xác định - Define, Đo lường - Measure, Phân tích - Analyze, Cải tiến - Improve, Kiểm soát - Control) và các công cụ liên quan.

- Áp dụng các công cụ cải tiến nhằm xác định, xây dựng và triển khai thành công các dự án Lean Six Sigma trong tổ chức của mình và đem đến những lợi ích rõ ràng.Vài điểm nổi bật của chương trình đào tạo Lean Six Sigma tại KPMG

Nội dung Khóa học

I. Giới thiệu:

  1. Giới thiệu nội dung đào tạo

  2. Tổng quan về Lean Six Sigma

II. Define phase – Giai đoạn Xác định:

  1. Giai đoạn Xác định - Tổng quan

  2. Nhận diện dự án

  3. Xác định các thông số CTQ / CTP

  4. Lập Điều lệ dự án (Project Charter)

  5. Lập sơ đồ quy trình


III. Measure Phase – Giai đoạn Đo lường:

  1. Giai đoạn Đo lường - Tổng quan

  2. Xác định và sàng lọc các yếu tố ảnh hưởng

  3. Thu thập dữ liệu

  4. Phân tích hệ thống đo lường (MSA)

  5. Xác định các chỉ số cơ bản

IV. Analyze phase – Giai đoạn Phân tích:

  1. Giai đoạn Phân tích - Tổng quan

  2. Phân tích các nguyên nhân gốc rễ đáng lưu ý

  3. Các phương pháp so sánh

  4. Phân tích Hồi quy và phân tích Tương quan

V.  Improve Phase – Giai đoạn Cải tiến:

  1. Giai đoạn Cải tiến - Tổng quan

  2. Triển khai thử nghiệm

VI. Control Phase – Giai đoạn Kiểm soát:

  1. Giai đoạn Kiểm soát - Tổng quan

  2. Các Phương pháp & Công cụ Kiểm soát

  3. Kiểm soát quá trình bằng thống kê (SPC)

VII. Bài kiểm tra kiến thức Lean Six Sigma Green Belt và Cấp chứng nhận 

Khóa học dành cho ai? 

1. Nhân sự chuyên môn trong lĩnh vực kiểm soát quy trình, kiểm soát chất lượng và cải tiến.2. Nhân sự có chuyên môn liên quan đến phân tích dữ liệu, nghiên cứu, thiết kế quy trình và tối ưu hóa.3. Những cá nhân có mong muốn tìm hiểu về Cải tiến tinh gọn, cắt giảm lãng phí, sản xuất và hiệu quả dịch vụ.4. Nhân sự quản lý có vai trò ra quyết định, hoạt động trong các lĩnh vực và ngành nghề khác nhau.


Diễn giả

Odoo • Image and Text
Quyền Ánh Ngọc
Phó giám đốc
Chiến lược Khách Hàng & Chuỗi Cung Ứng
KPMG Việt Nam

Ngọc là một chuyên gia Lean Six Sigma Black Belt, với hơn 12 năm kinh nghiệm thực tiễn trong nhiều ngành công nghiệp và lĩnh vực tư vấn, tập trung chủ yếu vào Quản lý Chuỗi Cung Ứng, Sản xuất, và Mua sắm. Ngoài ra, Ngọc có kinh nghiệm thực hiện các dự án liên quan đến Vận hành và Mua sắm Xuất sắc (Operation & Procurement Excellence), qua đó, giúp khách hàng đạt được các lợi ích hữu hình dài hạn. Hơn nữa, Ngọc có kinh nghiệm đào tạo và công nhận Quality Mindset và Lean Six Sigma Green Belt cho nhiều học viên trong đa dạng ngành nghề.

Một số kết quả tiêu biểu từ các dự án đã tham gia trong ngành sản xuất:

+ Tăng 10% - 15% thông lượng sản xuất

+ Tăng 10% - 20% chỉ số OTIF (giao hàng đúng hạn và đầy đủ)

+ Giảm 3% - 5% tiêu hao vật liệu

+ Tăng 5% - 10% năng suất lao động trực tiếp

+ Giảm 3% - 5% chi phí sản xuất trực tiếp

Odoo • Image and Text
Nguyễn Nhựt Trường Thanh
Trưởng nhóm
Chiến lược Khách Hàng & Chuỗi Cung Ứng
KPMG Việt Nam

Thanh là một chuyên gia Lean Six Sigma Green Belt và Tư vấn Vận hành, với hơn 4 năm kinh nghiệm thực hiện các dự án Chuyển đổi Kinh doanh, Quản lý Chuỗi Cung Ứng, và Tối ưu hóa chi phí thông qua việc vận dụng Vận hành & Mua sắm xuất sắc (Operations & Procurement Excelllence), xuyên suốt các lĩnh vực Tài chính, FMCG, Xây dựng, Sản xuất công nghiệp, v.v. Thanh có kinh nghiệm hỗ trợ đào tạo và công nhận Lean Six Sigma Green Belt.

Odoo • Image and Text
Quyền Minh Tuấn
Trưởng nhóm
Chiến lược Khách Hàng & Chuỗi Cung Ứng
KPMG Việt Nam

Tuấn với 4 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Tư vấn Vận hành, đã tham gia triển khai các dự án Chuyển đổi chức năng vận hành xuyên suốt các cấu phần của Chuỗi cung ứng, bao gồm Mua sắm, Lập kế hoạch và Sản xuất. Hơn nữa, với sự quan tâm đến Phân tích dữ liệu, Tuấn đã hỗ trợ đào tạo các cấu phần chuyên sâu liên quan đến việc phân tích dữ liệu của quá trình DMAIC.

Thông tin khóa học

      
    Ngày 20/07 | 18h30 - 21h30
       Ngày 21/07 | 18h30 - 21h30
       Ngày 22/07 | 9h30 - 17h (cả ngày)
       Ngày 27/07 | 18h30 - 21h30
       Ngày 28/07 | 18h30 - 21h30
       Ngày 29/07  | 9h30 - 17:00 (cả ngày)
    Trực tuyến
    Tiếng Việt
      16,440,000 VND (đã bao gồm 10% VAT)
Odoo • Text and Image

Liên hệ

Ms. Nguyễn Hoàng Anh

Eanhhnguyen10@kpmg.com.vn  

T+84977111918

About us

KPMG OnDemand provides bite-sized learning solutions and onsite assistance to address your business issues and optimize your organization's performance. From professional techniques to leadership skills, OnDemand delivers the necessary support to enhance your professional performance as well as business operations.

We leverage our expertise and networks to customize resources for your business and professional growth. You now have the opportunity to connect and access to KPMG’s experts as well as resources at your fingertips!