Understanding Principles of FCT Application for Major Types of Income and Potential Contractual Issues

  2.200.000 VND 2.200.000 VND 2200000.0 VND

  2.200.000 VND

  Option not available

  This combination does not exist.

  REGISTER HERE  

  DURATION    
  2 hours (9:00 a.m. - 11:00 a.m.)
  WHEN 
  23 - October - 2020
  Registration Ends: 21 October 2020
  WHERE
  Floor 10, Sun Wah Tower, 115 Nguyen
  Hue Street, Ben Nghe Ward, District 1, 
  Hochiminh City 

  Want to run this course in house? Click Here

  Course description

  Provide practical knowledge of FCT calculation and declaration for various types of payments to overseas

  Course Agenda:

  1/ Legal base and types of taxable incomes and/or non-taxable payments
  2/ Typical technical issues
  3/ Administration issues (including application for exemption under DTA)

  Instruction language: Vietnamese


  Cung cấp các kiến thức thực tiễn về việc tính Thuế Nhà thầu nước ngoài và kê khai những loại thanh toán ra nước ngoài

  Chương trình học:

  1/ Cơ sở pháp lý và các loại Thu nhập chịu thuế và/hoặc những Thanh toán không chịu thuế
  2/ Những chất vấn thường gặp về Thuế nhà thầu nước ngoài
  3/ Những vấn đề hành chính (bao gồm hồ sơ đăng ký miễn thuế dưới Hiệp định tránh đánh thuế hai lần)

  Ngôn ngữ hướng dẫn: Tiếng Việt

  Meet the Trainer Team

  Company team

  Nguyen Thi Mai Anh

  Director, Tax and Legal