Preparation for year-end customs finalization reports VN

  500.000 VND 500.000 VND 500000.0 VND

  500.000 VND

  Option not available

  This combination does not exist.

  REGISTER HERE  

    10:00 - 11:30
    21/12/2022
    Trực tuyến
    Tiếng Việt
     (8% VAT included)

  Read English version here

  Nội dung 

  - Tổng quan về BCQT;

  - Các quy định và hướng dẫn liên quan đến BCQT;

  - Mối quan hệ giữa các thông tin trình bày trên BCQT;

  - Thông tin và dữ liệu cần thiết cho việc lập BCQT và cách thức thu thập thông tin và dữ liệu;

  - Các khó khăn và vấn đề thường gặp liên quan đến BCQT

  Đăng ký khóa học trên app OnDemand để nhận được ưu đãi giảm đến 20%

  Chứng chỉ

                                                

  Chuyên gia

  Odoo • Image and Text
  Vương Quang Thuận
  Giám đốc
  Dịch vụ Thuế quốc tế
  KPMG Việt Nam

  Ông Thuận đã có hơn 09 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn thuế và hải quan, đặc biệt chuyên cung cấp các dịch vụ liên quan đến việc tư vấn xác lập các mô hình kinh doanh hiệu quả về mặt thuế và hải quan, tư vấn quản lý chuỗi cung ứng để đạt hiệu quả về mặt thuế, xác định trị giá hải quan, xác minh xuất xứ, nguồn gốc, hỗ trợ giải quyết các tranh chấp và tranh cãi về thuế và hải quan.

  Ông Thuận phụ trách trong việc cung cấp các dịch vụ tư vấn thuế, hải quan và các vấn đề về chuyển giá cho nhiều khách hàng trong nước và quốc tế.  Anh đã hỗ trợ nhiều công ty, tập đoàn đa quốc gia trong các dự án đầu tư tại Việt Nam cũng như dự kiến đầu tư tại Việt Nam, hỗ trợ khách hàng khi bị tham vấn và tranh cãi về trị giá hải quan, phân loại hàng hóa nhập khẩu, lập kế hoạch hiệu quả về mặt thuế, hải quan cũng như hỗ trợ rà soát tính tuân thủ về mặt hải quan của doanh nghiệp.

  Odoo • Image and Text
  Trần Quý Phong
  Trưởng phòng
   Dịch vụ Thuế quốc tế
  KPMG Việt Nam

  Ông Phong đã có hơn 06 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn thuế và hải quan, đặc biệt chuyên cung cấp các dịch vụ liên quan đến việc tư vấn xác lập các mô hình kinh doanh hiệu quả về mặt thuế và hải quan, tư vấn quản lý chuỗi cung ứng đế đạt hiệu quả về mặt thuế, xác định trị giá hải quan, xác minh xuất xứ, nguồn gốc, hỗ trợ giải quyết các tranh chấp và tranh cãi về thuế và hải quan.

  Liên hệ

  Ms. Nguyen Hoang Anh

  Eanhhnguyen10@kpmg.com.vn  

  T+84977111918