Key considerations when employing expatriates employees in Vietnam

  3.600.000 VND 3.600.000 VND 3600000.0 VND

  3.600.000 VND

  Option not available

  This combination does not exist.

  REGISTER HERE  


  COURSE FEE


  3.600.000 VND

   *15% discount for VNHR members

  DURATION

  09:00 - 11:30 (2.5 hours)

  WHEN

  06 August 2021

  WHERE

  10th Floor, SunWah Tower, 115 Nguyen Hue street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City 

  LANGUAGE

  Vietnamese

   

  ⚠️We are monitoring the COVID-19 situation closely, all face-to-face courses may be subjected to switch to a virtual conference format. Thank you for your understanding on this matter | Vì diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, các khóa học tại văn phòng có thể sẽ được dời sang hình thức trực tuyến. Xin cám ơn Quý khách.

  Mô tả về khóa học

  Cung cấp kiến thức mới nhất về các hình thức làm việc, thủ tục Nhập Cảnh, Bảo Hiểm Xã Hội, Luật Lao Động và Thuế Thu Nhập Cá Nhân liên quan đến người nước ngoài.

  Kết quả sau khóa học:

  1. Cung cấp cái nhìn tổng quan về các hình thức làm việc của lao động người nước ngoài tại Việt Nam.

  2. Cập nhật thông tin mới nhất về tất cả các nghĩa vụ cần thiết trong việc sử dụng lao động nước ngoài (liên quan đến thuế TNCN, Bảo hiểm bắt buộc, Xuất nhập cảnh và luật lao động).

  3. Có thể dự báo và lập ngân sách chi phí liên quan cho người lao động nước ngoài trong cũng như hiểu rõ được các vấn đề về tuân thủ thường gặp của người nước ngoài cùng các giải pháp khả thi để tối ưu hóa chi phí tiền lương tiền công của lao động người nước ngoài cho công ty.


  Chương trình học:

  1. Giới thiệu các hình thức làm việc phổ biến cho người nước ngoài ở Việt Nam

  2. Cập nhật về những yêu cầu nhập cảnh theo Nghị Định mới

  (i) Tóm tắt sơ lược quy trình để người nước ngoài đến và làm việc tại Việt Nam

  (ii) Khái quát về quy trình nhập cảnh mới nhất cho người nước ngoài 

  (iii) Những yêu cầu để người nước ngoài có thể nhập cảnh và làm việc hợp pháp tại Việt Nam

  (iv) Những điểm cần lưu ý trong quá trình đề nghị nhập cảnh và cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài.

  3. Những điểm đáng chú ý của Luật Lao động liên quan đến người nước ngoài

  (i) HĐLĐ (3 điểm mới a, b, c): (a) hình thức HĐLĐ (văn bản/ giao dịch điện tử) (b) loại HĐLĐ (thời hạn HĐLĐ) (c) chấm dứt HĐLĐ (các trường hợp chấm dứt HĐLĐ với NLĐ nước ngoài, nghĩa vụ thanh toán của NSDLĐ - case study)

  (ii) Tổ chức đại diện NLĐ (tập trung vào tổ chức của NLĐ tại Doanh nghiệp)

  (iii) Giải quyết TCLĐ bằng trọng tài


  4. Bảo hiểm bắt buộc và kinh phí công đoàn cho người lao động nước ngoài

  5. Nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân liên quan đến thu nhập từ tiền lương tiền công và các vấn đề phổ biến về thuế mà nhân viên nước ngoài phải đối mặt

  (i) Cách xác định đối tượng cư trú thuế

  (ii) Các yêu cầu về kê khai thu nhập từ tiền lương tiền công cho nhân viên người nước ngoài

  (iii) Chia sẻ các vấn về thuế TNCN phổ biến đối với nhân viên người nước ngoài

  *Quý Hội viên của VNHR sẽ được ưu đãi 15% phí khóa học. Xin vui lòng cung cấp email đã đăng ký hội viên VNHR để xác minh và hưởng ưu đãi.

  Course Description

  Provide updated knowledge of working arrangement, immigration, insurance, labor and Personal Income Tax procedures related to the foreign employees.

  Key learning outcomes:

  1. To have an overview of various working forms of foreign employees in Vietnam.

  2. Gain the most updated information about obligations required for employing expatriate employees (in term of PIT, SHUI, Immigration and labor laws).

  3. To be able to forecast and budget related cost for the expatriate employee while aware of the common compliance issues of the expatriate employees and possible solutions to optimize the employment cost of the Company.


  Course Agenda:

  1. Introduction about common types of working arrangements for expatriates in Vietnam

  2. Immigration requirements and update on changes in the new regulation

  (i) Summary of the process for foreigners to come and work in Vietnam

  (ii) Provide an overview of the latest immigration process for foreigners

  (iii) Update requirements for foreigners to come and work in Vietnam

  (iv) Warning points for granting work permits to foreigners.


  3. Notable points of Labour Law relating to foreigners  

  (i) Update new points in labor contract (a) form of labor contract (written/electronic transaction) (b) type of labor contract (term of labor contract) (c) termination of labor contract (cases) Termination of labor contracts with foreign employees, payment obligations of employers - case study)

  (ii) Employee representative organization (focusing on employee organization at the Enterprise)

  (iii) Settlement of labor disputes by arbitration

  4. Compulsory insurances and Trade Union for foreign employees 

  5. Personal Income Tax obligations relating to employment income and common tax issues faced by foreign employees 

  (i) Determination of tax residency status 

  (ii) Filing requirement on employment income

  (iii) Sharing on common tax issues faced by foreign employees
  *VNHR members are eligible for 15% discount. Please provide the VNHR-registered email upon course registration and confirmation to qualify for the discount.

  Want to run this course in-house?

  Let us know how we can customize a training solution for you and your company

  Contact Us  

  Meet the Trainer(s)

  Odoo • Image and Text

  Nguyen Thuy Duong

  Associate Director, Global Mobility Services

  Duong has ten years of working experience specializing in Personal Income Tax, Payroll and be key member in charge of many compliance and advisory engagements in the related fields. She has experience in assisting with complex tax matters for many clients regarding employment and mobility arrangement. Duong is also experienced in working with Vietnamese tax officers and other government agencies in Vietnam.

  Duong has delivered service excellence to a diverse range of industries in Vietnam from Oil & Gas, Financial Services, Retailing, Manufacturing, NGOs, Training & Education and so forth. She has been speaker for tax update workshop/seminars for Companies and Industrial Parks in Vietnam with respect to Personal Income Tax topics. 

  Odoo • Image and Text

  Dang Duc Giang

  Associate Director, Global Mobility Services

  Giang has more than 12 years of in Global Mobility Services. She has been actively involved in assisting on immigration services and tax compliance for a diverse range of clients, including multinational corporation, local companies, representative offices, banks and non-government organisations in different industries.

  Odoo • Image and Text

  Le Thi Anh Nguyet

  Associate Director, Legal Department

  During the last 20 years, as an academic and practitioner, Nguyet has intensively worked in International Trade Law, International Investment Law and International Dispute Resolution. Nguyet has also served as a legal consultant for enterprises and governments in anti-dumping lawsuits, WTO subsidies in many industries. In addition, she has engaged and represented Vietnamese and foreign owned enterprises in wide ranges of commercial and investment arbitration disputes, i.e., design, infrastructure projects, construction, sales and its debt collections, labour and corporation.

  Keen to explore more? Browse other courses available: