IFRS 9 - Hedge accounting; Derivative Contract

  1.000.000 VND 1.000.000 VND 1000000.0 VND

  1.000.000 VND

  Option not available

  This combination does not exist.

  REGISTER HERE  

  COURSE FEE

  1.000.000 VND (10% VAT included)

  DURATION

  (2 hours)

  WHEN

  Coming Soon

  WHERE

  10th Floor, SunWah Tower, 115 Nguyen Hue street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City

  LANGUAGE

  Vietnamese

  ⚠️We are monitoring the COVID-19 situation closely, all face-to-face courses may be subjected to switch to a virtual conference format. Thank you for your understanding on this matter | Vì diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, các khóa học tại văn phòng có thể sẽ được dời sang hình thức trực tuyến. Xin cám ơn Quý khách.

  Mô tả về khóa học

  Khóa học cung cấp những kiến thức về các hợp đồng phái sinh và kế toán phòng ngừa rủi ro. IFRS 9 – Công cụ tài chính cải thiện tính hữu ích trong việc quyết định của các báo cáo tài chính bằng cách điều chỉnh tốt hơn giữa kế toán phòng ngừa rủi ro và các hoạt động quản lý rủi ro của doanh nghiệp. 

  Chương trình học:

  1. Định nghĩa công cụ tài chính phái sinh

  2. Giới thiệu về các loại hợp đồng phái sinh và cách thức sử dụng các hợp đồng phái sinh

  3. Đo lường (Ghi nhận ban đầu, Sau ghi nhận ban đầu)

  4. Kế toán phòng ngừa rủi ro (Các điều kiện để áp dụng kế toán phòng ngừa rủi ro và hướng dẫn hạch toán)

  Những lợi ích khi tham gia khóa học KPMG:

  - Các hoạt động giàu tương tác và hữu ích hỗ trợ quá trình học hiệu quả hơn

  - Những chia sẻ kinh nghiệm thực tế từ trainers với nhiều năm làm về các chuẩn mực kế toán quốc tế

  - Khóa học sử dụng tài liệu được cập nhất mới nhất để đảm bảo về chất lượng

  Course Description

  The course includes general knowledge on derivative contracts and hedge accounting. IFRS 9 – Financial instruments improves the decision-usefulness of the financial statements by better aligning hedge accounting with the risk management activities of an entity.


  Course Agenda:

  1. Definition of derivative financial instruments

  2. Introduce about types of derivative contracts and how the derivative contract operate in the market

  3. Measurement (Initial measurement, Subsequent measurement) 

  4. Hedge accounting (Qualifying criteria for hedge accounting & accounting for qualifying hedge relationships) 

  Benefit when studying at KPMG:

  - Interactive and informative activities to assist engagement between trainers and participants

  - Sharing pratical experience from trainers with many years working under International Accounting Standards

  - Updated training materials are used to guarantee the quality of the course 


  Want to run this course in-house?

  Let us know how we can customize a training solution for you and your company

  Contact Us  

  Meet the Trainer(s)

  Odoo • Image and Text

  Phạm Thị Hoàng Anh

  Giám đốc , Dịch vụ Kiểm toán

  Hoàng Anh đã làm việc tại KPMG  hơn 13 năm và đã tham gia thực hiện nhiều dự án kiểm toán độc lập, bao gồm kiểm toán theo luật định và kiểm toán báo cáo tài chính cho các khách hàng là các công ty trong nước và các công ty đa quốc gia, nhiệm vụ này yêu cầu phải có kiến thức nhất định về Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế. Bà đã trực tiếp quản lý nhiều dự án ở các lĩnh vực như nông nghiệp, công nghiệp, bán lẻ, thương mại, sản xuất, công nghệ, bất động sản và truyền thông.

  Bà cũng có nhiều kinh nghiệm trong việc cố vấn chuyên môn cho chuyển đổi báo cáo tài chính IFRS và phụ trách kiểm toán cho các doanh nghiệp Việt Nam. Hiện tại, Hoàng Anh ang là trưởng ban cố vấn chuyên môn để áp dụng IFRS trên hệ thống Oracle cho SBT, đơn vị triển khai Oracle theo IFRS đầu tiên tại Việt Nam.

  Keen to explore more? Browse other courses available: