IAS 36 - Impairment of Assets

  2.000.000 VND 2.000.000 VND 2000000.0 VND

  2.000.000 VND

  Option not available

  This combination does not exist.

  REGISTER HERE  

  COURSE FEE

  2.000.000 VND (10% VAT included)

  DURATION

  4 hours

  WHEN

  Coming Soon

  WHERE

  Virtual Conference

  LANGUAGE

  Vietnamese

   

  ⚠️We are monitoring the COVID-19 situation closely, all face-to-face courses may be subjected to switch to a virtual conference format. Thank you for your understanding on this matter | Vì diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, các khóa học tại văn phòng có thể sẽ được dời sang hình thức trực tuyến. Xin cám ơn Quý khách

  Mô tả về khóa học

  Quyết định 345/QĐ-BTC của Bộ Tài chính khuyến khích các doanh nghiệp chuyển đổi sang IFRS trước năm 2023 và áp dụng hoàn toàn IFRS từ năm 2025. Với nhiều thay đổi căn bản và thách thức chờ đợi phía trước, doanh nghiệp cần bắt đầu với việc đánh giá kĩ những thay đổi có thể sẽ diễn ra và lập kế hoạch chuyển đổi phù hợp với doanh nghiệp mình.

  Các khóa học chuyên sâu về các chuẩn mực, diễn giải và chủ đề trong IFRS của KPMG Việt Nam được thiết kế nhằm hỗ trợ doanh nghiệp bổ sung kiến thức cần thiết để khởi động và thành công trên từng giai đoạn của dự án chuyển đổi này.

  Mục đích của khóa học này là cung cấp sự hiểu biết về các yêu cầu của IFRS liên quan đến việc kiểm tra mức độ suy giảm của các tài sản phi tài chính.

  Khóa học này dành cho:

  - Giám đốc tài chính
  - Kế toán trưởng 

  Chương trình học:

  1. Giới thiệu

  2. Kiểm tra mức độ suy giảm

  3. Khi nào cần kiểm tra mức độ suy giảm

  4. Trình tự kiểm tra mức độ suy giảm

  5. Đo lường khoản tiền có thể thu hồi

  6. Đo lường khoản lỗ do suy giảm giá trị

  7. Công khai thông tin

  8. Kết thúc

  Những lợi ích khi tham gia khóa học KPMG

  ✔️ Bộ khung chương trình học đảm bảo tính toàn diện kiến thức và tính linh hoạt cho từng lĩnh vực và từng doanh nghiệp

  ✔️ Chương trình học thiết kế nhằm hỗ trợ doanh nghiệp bổ sung kiến thức cần thiết để khởi động và bổ trợ trên từng giai đoạn của việc chuyển đổi sang IFRS 

  ✔️ Kiến thức và tài liệu được cập nhật liên tục để theo kịp các thay đổi trên toàn cầu

  ✔️ Chia sẻ kinh nghiệm từ các chuyên gia đã hỗ trợ nhiều doanh nghiệp lớn ở nhiều lĩnh vực tại Việt Nam chuyển đổi từ VAS sang IFRS

  ✔️ Lớp học nhỏ, đảm bảo tính riêng tư và chất lượng tương tác giữa giảng viên và học viên

  Course Description

  Decision 345/QĐ-BTC by the Vietnam Ministry of Finance compels companies to convert from VAS to IFRS before 2023 and fully apply IFRS from 2025. With many fundamental changes and challenges waiting ahead, businesses need to start evaluating carefully the changes that may take place and create a transformation plan that is right for their businesses.

  KPMG OnDemand 's in-depth courses on IFRS standards are designed to help businesses gain comprehensive knowledge they need to activate and succeed at each stage of their transformation project.

  The purpose of this module is to provide an understanding of the requirements of IFRSs in relation to the impairment testing of non-financial assets. 

  This course is designed for:

  - CFO
  - Chief accountant

  Course Agenda:

  1. Introduction 

  2. Level of impairment testing

  3. When to test for impairment

  4. Sequence of impairment testing

  5. Measure recoverable amount

  6. Measure the impairment loss

  7. Disclosure

  8. Closing

  Benefits when studying at KPMG:

  ✔️ The curriculum framework ensures the comprehensiveness and flexibility of knowledge for each field and each business

  ✔️ The agenda is designed to support businesses with the knowledge they need to get started and complement each stage of their transition to IFRS

  ✔️ Knowledge and documentation are constantly updated to keep up with global changes


  ✔️ Experience sharing from experts who have helped many large enterprises across various fields in vietnam convert from VAS to IFRS

  ✔️ Small classes, ensuring privacy and quality interaction between trainers and students

  Want to run this course in-house?

  Let us know how we can customize a training solution for you and your company

  Contact Us  

  Meet the Trainer(s)

  Odoo • Image and Text

  Nguyen Thuy Ninh

  Partner, Audit

  Ninh is an Audit Partner in Ho Chi Minh City office of KPMG Vietnam. She has over eleven years experience of international accounting and auditing practices obtained from serving clients in a wide range of industries and across service lines in Vietnam including real estate and services.

  Keen to explore more? Browse other courses available: