IAS 21 - The effects of changes in foreign exchange rates

  1.500.000 VND 1.500.000 VND 1500000.0 VND

  1.500.000 VND

  Option not available

  This combination does not exist.

  REGISTER HERE  

  COURSE FEE

  1.500.000 VND (10% VAT included)

  DURATION

  3 hours

  WHEN

  Coming soon

  WHERE

  10th Floor, SunWah Tower, 115 Nguyen Hue street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City 

  LANGUAGE

  Vietnamese

   

  ⚠️We are monitoring the COVID-19 situation closely, all face-to-face courses may be subjected to switch to a virtual conference format. Thank you for your understanding on this matter | Vì diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, các khóa học tại văn phòng có thể sẽ được dời sang hình thức trực tuyến. Xin cám ơn Quý khách

  Mô tả về khóa học

  Hiểu phạm vi và định nghĩa quy định trong IAS 21, ghi nhận và trình bày BCTC.

  Khóa học này dành cho:

  - Kế toán trưởng
  - Kế toán viên

  Chương trình học:

  1. Phạm vi và định nghĩa

  2. Phương pháp quy định trong chuẩn mực

  3. Báo cáo các giao dịch ngoại tệ theo đơn vị tiền tệ chức năng

  4. Sử dụng tiền tệ trình bày khác với tiền tệ chức năng

  5. Ảnh hưởng về thuế đối với chênh lệch tỷ giá

  6. Trình bày báo cáo tài chính

  Course Description

  Understand scope and definition within IAS 21, Recognition and Disclosure.


  This course is designed for:

  - Chief accountant
  - Accountant

  Course Agenda:

  1. Scope and definition

  2. The required approach

  3. Reporting foreign currency transactions in the functional currency

  4. Use of a presentation currency other than the functional currency

  5. Tax effects of all exchange differences

  6. Disclosure

  Want to run this course in-house?

  Let us know how we can customize a training solution for you and your company

  Contact Us  

  Meet the Trainer(s)

  Nguyễn Thị Minh Hiền

  Giám đốc tại KPMG Việt Nam, Chuyên gia Tư vấn Báo cáo tài chính và Kiểm toán

  Hoạt động hơn 10 năm trong lĩnh vực Kế toán và Kiểm toán, bà Hiền đã hỗ trợ nhiều doanh nghiệp hàng tiêu dùng, năng lượng, bán lẻ, đầu tư bất động sản, xây dựng và dịch vụ. Với kiến thức chuyên sâu về các chuẩn mực báo cáo tài chính VAS và IFRS, bà Hiền hỗ trợ và đào tạo tập huấn cho nhiều tập đoàn lớn và doanh nghiệp, bao gồm bao gồm các doanh nghiệp có lợi lích công chúng và các doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam về chuyển đổi sang Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế (IFRS).

  Keen to explore more? Browse other courses available: