IAS 16 - Property, Plant and Equipment

  1.500.000 VND 1.500.000 VND 1500000.0 VND

  1.500.000 VND

  Option not available

  This combination does not exist.

  REGISTER HERE  

  COURSE FEE

  1.500.000 VND (10% VAT included)

  DURATION

  3 hours

  WHEN

  Coming soon

  WHERE

  Virtual Conference

  LANGUAGE

  Vietnamese

   

  ⚠️We are monitoring the COVID-19 situation closely, all face-to-face courses may be subjected to switch to a virtual conference format. Thank you for your understanding on this matter | Vì diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, các khóa học tại văn phòng có thể sẽ được dời sang hình thức trực tuyến. Xin cám ơn Quý khách

  Mô tả về khóa học

  Quyết định 345/QĐ-BTC của Bộ Tài chính khuyến khích các doanh nghiệp chuyển đổi sang IFRS trước năm 2023 và áp dụng hoàn toàn IFRS từ năm 2025. Với nhiều thay đổi căn bản và thách thức chờ đợi phía trước, doanh nghiệp cần bắt đầu với việc đánh giá kĩ những thay đổi có thể sẽ diễn ra và lập kế hoạch chuyển đổi phù hợp với doanh nghiệp mình.

  Các khóa học chuyên sâu về các chuẩn mực, diễn giải và chủ đề trong IFRS của KPMG Việt Nam được thiết kế nhằm hỗ trợ doanh nghiệp bổ sung kiến thức cần thiết để khởi động và thành công trên từng giai đoạn của dự án chuyển đổi này.

  Khóa học cung cấp những kiến thức về cách thức hạch toán đối với bất động sản, nhà xưởng và thiết bị và tài sản vô hình. IAS 16 và IAS 38 cung cấp hướng dẫn về cách ghi nhận ban đầu và cách đo lường giá trị sau ghi nhận ban đầu đối với các tài sản này. Ngoài ra, các chuẩn mực này cũng hướng dẫn về phương pháp khấu hao và điều kiện vốn hóa các chi phí nghiên cứu và phát triển (chi phí R&D).

  Khóa học này dành cho:

  - Kế toán trưởng
  - Kế toán viên

  Chương trình học:

  1. Định nghĩa và phạm vi

  2. Ghi nhận ban đầu

  3. Đo lường sau ghi nhận ban đầu: mô hình giá gốc hoặc đánh giá lại

  4. Phương pháp khấu hao

  5. Điều kiện vốn hóa chi phí R&D

  6. Trình bày và thuyết minh

  Những lợi ích khi tham gia khóa học KPMG

  ✔️ Bộ khung chương trình học đảm bảo tính toàn diện kiến thức và tính linh hoạt cho từng lĩnh vực và từng doanh nghiệp

  ✔️ Chương trình học thiết kế nhằm hỗ trợ doanh nghiệp bổ sung kiến thức cần thiết để khởi động và bổ trợ trên từng giai đoạn của việc chuyển đổi sang IFRS 

  ✔️ Kiến thức và tài liệu được cập nhật liên tục để theo kịp các thay đổi trên toàn cầu

  ✔️ Chia sẻ kinh nghiệm từ các chuyên gia đã hỗ trợ nhiều doanh nghiệp lớn ở nhiều lĩnh vực tại Việt Nam chuyển đổi từ VAS sang IFRS

  ✔️ Lớp học nhỏ, đảm bảo tính riêng tư và chất lượng tương tác giữa giảng viên và học viên

  Course Description

  Decision 345/QĐ-BTC by the Vietnam Ministry of Finance compels companies to convert from VAS to IFRS before 2023 and fully apply IFRS from 2025. With many fundamental changes and challenges waiting ahead, businesses need to start evaluating carefully the changes that may take place and create a transformation plan that is right for their businesses.

  KPMG OnDemand 's in-depth courses on IFRS standards are designed to help businesses gain comprehensive knowledge they need to activate and succeed at each stage of their transformation project.

  The course includes general knowledge on accounting treatment of property, plant and equipment and intangible assets. IAS 16 and IAS 38 provide guidance on its initially measured at its cost and subsequent measurement. In addition, these standards also outline the depreciation method and criteria for capitalisation of research and development (R&D) costs. 

  This course is designed for:

  - Chief accountant
  - Accountant

  Course Agenda:

  1. Definition and scope

  2. Initial recognition

  3. Subsequent measurement: cost or revaluation model

  4. Depreciation method

  5. Criteria for capitalisation of R&D costs

  6. Presentation and disclosure

  Benefits when studying at KPMG:

  ✔️ The curriculum framework ensures the comprehensiveness and flexibility of knowledge for each field and each business

  ✔️ The agenda is designed to support businesses with the knowledge they need to get started and complement each stage of their transition to IFRS

  ✔️ Knowledge and documentation are constantly updated to keep up with global changes

  ✔️ Experience sharing from experts who have helped many large enterprises across various fields in vietnam convert from VAS to IFRS
  ✔️ Small classes, ensuring privacy and quality interaction between trainers and students

  Want to run this course in-house?

  Let us know how we can customize a training solution for you and your company

  Contact Us  

  Meet the Trainer(s)

  Odoo • Image and Text

  Banh Thuy Phuong

  Senior Manager, Audit

  Thuy Phuong is currently an Audit Senior Manager of KPMG with over 9 years of experience in audit profession. She has been involved in wide range of audit assignments for various companies operating in manufacturing, trading, consuming industry, and services industries.  Thuy Phuong’s responsibility is to manage the team on the delivery of audit service which includes statutory audits under local regulations.

  Keen to explore more? Browse other courses available: