IAS 12 - Thuế thu nhập doanh nghiệp

  1.500.000 VND 1.500.000 VND 1500000.0 VND

  1.500.000 VND

  Option not available

  This combination does not exist.

  REGISTER HERE  

  COURSE FEE

  1.500.000 VND (10% VAT included)

  DURATION

  3 hours

  WHEN

  Coming Soon

  WHERE

  Virtual Conference

  LANGUAGE

  Vietnamese

  ⚠️We are monitoring the COVID-19 situation closely, all face-to-face courses may be subjected to switch to a virtual conference format. Thank you for your understanding on this matter | Vì diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, các khóa học tại văn phòng có thể sẽ được dời sang hình thức trực tuyến. Xin cám ơn Quý khách.

  Mô tả về khóa học

  Quyết định 345/QĐ-BTC của Bộ Tài chính khuyến khích các doanh nghiệp chuyển đổi sang IFRS trước năm 2023 và áp dụng hoàn toàn IFRS từ năm 2025. Với nhiều thay đổi căn bản và thách thức chờ đợi phía trước, doanh nghiệp cần bắt đầu với việc đánh giá kĩ những thay đổi có thể sẽ diễn ra và lập kế hoạch chuyển đổi phù hợp với doanh nghiệp mình.

  Các khóa học chuyên sâu về các chuẩn mực, diễn giải và chủ đề trong IFRS của KPMG Việt Nam được thiết kế nhằm hỗ trợ doanh nghiệp bổ sung kiến thức cần thiết để khởi động và thành công trên từng giai đoạn của dự án chuyển đổi này.

  IAS 12: Thuế thu nhập liên quan đến việc hạch toán thuế đối với lợi nhuận của các đơn vị. Chuẩn mực này bao gồm cả thuế hiện hành và thuế hoãn lại.

  Khóa học này sẽ giải thích các hướng dẫn hạch toán thuế hiện hành và thuế hoãn lại. Khóa học giải thích các nguyên tắc cơ bản của thuế hoãn lại, cách tính và phương pháp đánh giá.

  Khóa học này dành cho:

  - Kế toán trưởng
  - Kế toán viên

  Kết quả khi tham gia khóa học:

  1. Mô tả phạm vi của IAS 12

  2. Giải thích cách ghi nhận và đo lường thuế thu nhập hiện hành

  3. Giải thích cách ghi nhận và đo lường thuế thu nhập hoãn lại

  4. Mô tả các chủ đề cụ thể trong  IAS 12

  5. Đánh giá chất lượng của các thuyết minh


  Chương trình học:

  1. Tổng quan và phạm vi

  2. Thuế thu nhập hiện hành

  3. Thuế thu nhập hoãn lại

  4. Các vấn đề trong áp dụng thực tế

  5. Tính thuế thu nhập

  6. Trình bày và thuyết minh

  7. Thảo luận

  Những lợi ích khi tham gia khóa học KPMG

  ✔️ Bộ khung chương trình học đảm bảo tính toàn diện kiến thức và tính linh hoạt cho từng lĩnh vực và từng doanh nghiệp

  ✔️ Chương trình học thiết kế nhằm hỗ trợ doanh nghiệp bổ sung kiến thức cần thiết để khởi động và bổ trợ trên từng giai đoạn của việc chuyển đổi sang IFRS 

  ✔️ Kiến thức và tài liệu được cập nhật liên tục để theo kịp các thay đổi trên toàn cầu

  ✔️ Chia sẻ kinh nghiệm từ các chuyên gia đã hỗ trợ nhiều doanh nghiệp lớn ở nhiều lĩnh vực tại Việt Nam chuyển đổi từ VAS sang IFRS

  ✔️ Lớp học nhỏ, đảm bảo tính riêng tư và chất lượng tương tác giữa giảng viên và học viên

  Course Description

  Decision 345/QĐ-BTC by the Vietnam Ministry of Finance compels companies to convert from VAS to IFRS before 2023 and fully apply IFRS from 2025. With many fundamental changes and challenges waiting ahead, businesses need to start evaluating carefully the changes that may take place and create a transformation plan that is right for their businesses.

  KPMG OnDemand's in-depth courses on IFRS standards are designed to help businesses gain comprehensive knowledge they need to activate and succeed at each stage of their transformation project.

  The course includes general knowledge on accounting treatment for inventories.

  IAS 2 – Inventories provides guidance for determining the cost of inventories and for subsequent recognition. IAS 2 also provides guidance on the cost formulas that are used to assign costs to inventories. 

  This course is designed for:

  - Chief accountant
  - Accountant

  Key learning outcomes:

  1. Describe the scope of IAS 1

  2. Explain how to recognise and measure current taxes

  3. Explain how to recognise and measure deferred taxes

  4. Describe the interaction of specific topics with IAS 12

  5. Evaluate the quality of disclosures

  Course Agenda:

  1. Overview and scope

  2. Current taxes

  3. Deferred taxes

  4. Specific application issues

  5. Calculate income tax 

  6. Presentation and disclosure

  7. The closing

  Benefits when studying at KPMG:

  ✔️ The curriculum framework ensures the comprehensiveness and flexibility of knowledge for each field and each business

  ✔️ The agenda is designed to support businesses with the knowledge they need to get started and complement each stage of their transition to IFRS

  ✔️ Knowledge and documentation are constantly updated to keep up with global changes


  ✔️ Experience sharing from experts who have helped many large enterprises across various fields in vietnam convert from VAS to IFRS

  ✔️ Small classes, ensuring privacy and quality interaction between trainers and students

   


  Want to run this course in-house?

  Let us know how we can customize a training solution for you and your company

  Contact Us  

  Meet the Trainer(s)

  Odoo • Image and Text

  Nguyen Thanh Nghi

  Partner, Audit Services & IFRS Conversion Consulting at KPMG in Vietnam

  Nghi is an audit  services partner in the Ho Chi Minh City office. He has been working with KPMG for more than 20 years and was involved in a wide range of external audit assignments which include statutory audits under local regulations and annual audits of financial statements of local and multinational clients which require awareness of Vietnamese Accounting Standards and International Financial Reporting Standards.

  Keen to explore more? Browse other courses available: