FTA benefits and Utilization

  0 VND 0 VND 0.0 VND

  0 VND

  Option not available

  This combination does not exist.

  REGISTER HERE  

  COURSE FEE

  Free

  DURATION

  09:00 - 11:00 (2 hours)

  WHEN

  9 December 2021

  Registration ends: 5:00 PM 7 December

  WHERE

  Virtual Conference

  LANGUAGE

  Vietnamese

   

  ⚠️We are monitoring the COVID-19 situation closely, all face-to-face courses may be subjected to switch to a virtual conference format. Thank you for your understanding on this matter | Vì diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, các khóa học tại văn phòng có thể sẽ được dời sang hình thức trực tuyến. Xin cám ơn Quý khách

  Mô tả về khóa học

  Khóa học cung cấp kiến thức về các FTA và các quốc gia và vùng lãnh thổ; các điều kiện áp dụng và lợi ích khi áp dụng FTA trong hoạt động xuất nhập khẩu.


  Nội dung khóa học phù hợp với:

  - Giám đốc tài chính
  - Quản lý/ Chuyên gia phân tích Chuỗi cung ứng
  - Quản lý/ Chuyên gia phân tích Xuất-Nhập khẩu


  Bạn sẽ nắm được gì qua khóa học này

  ➤ Cập nhật các FTA mới nhất giữa Việt Nam và các quốc gia và vùng lãnh thổ.
  ➤ Hiểu rõ về các điều kiện áp dụng thuế suất ưu đãi theo FTA, quy tắc xuất xứ hàng hóa, De Minimis và các công đoạn gia công, chế biến đơn giản.
  ➤ Cung cấp kiến thức tổng quan về Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) và các trường hợp đặc biệt của C/O.

  Chương trình học

  1. Các Hiệp định thương mại tự do (FTA) và Quy tắc xuất xứ

  2. Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O)  

  Course Description

  This course provides you with recent updates of FTAs between Vietnam and other countries and territories; conditions to apply FTA and benefits gained from applying FTA to export-import activities.


  We highly recommend this course for:

  - CFO
  - Logistics Manager/ Analyst
  - Export-Import Manager/ Analyst


  What you will learn from this course

  ➤ Be well-informed with the recent updates of FTAs between Vietnam and other countries and territories.
  ➤  Understand the conditions to apply customs tax rate under FTAs, rules of origin, De Minimis and minimal process/operations.
  ➤ Be provided with summary of Certificate of origin (C/O) and special cases of C/O.


  Course Agenda

  1. Free trade agreements ("FTAs") and Rules of origin

  2. Certificate of origin ("C/O")

                    

  Do you need to find out more?
  Want to run this course in-house or do you have any questions? Let us know how we can help you and your company. 

  Contact Us  

  Meet the Trainer(s)

  Le Thanh Binh

  Director - Integrated International Tax

  Binh is Director of Integrated International Tax, Trade and Customs Services. Binh specializes in trade and customs advisory services, particularly in supply chain management, consulting, and technology.

  Keen to explore more?
  Browse other courses available:

  Past course photos