Customs finalization reports and tariff classification training

  0 VND 0 VND 0.0 VND

  0 VND

  Option not available

  This combination does not exist.

  REGISTER HERE  

  COURSE FEE

  Free

  DURATION

  14:00 - 15:30

  WHEN

  15 December 2021

  Registration ends: 5:00 PM 13 December

  WHERE

  Virtual Conference

  LANGUAGE

  Vietnamese

   

  ⚠️We are monitoring the COVID-19 situation closely, all face-to-face courses may be subjected to switch to a virtual conference format. Thank you for your understanding on this matter | Vì diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, các khóa học tại văn phòng có thể sẽ được dời sang hình thức trực tuyến. Xin cám ơn Quý khách

  Mô tả về khóa học

  Trong khóa học này, KPMG sẽ cập nhật các quy định về giá GDLK của Việt Nam áp dụng cho các tập đoàn trong nước. KPMG sẽ chia sẻ kinh nghiệm / tình huống thực tế tại Việt Nam và quốc tế, đồng thời thảo luận về các rủi ro giá GDLK thường gặp, cơ hội hoạch định các chính sách giá GDLK và cách thực hiện các chính sách đó cho mỗi mô hình kinh doanh. Chúng tôi cũng sẽ nêu ra những vấn đề mà các tập đoàn Việt Nam cần lưu ý về các thay đổi pháp lý trong bối cảnh BEPS 2.0.

  Khóa học này được thiết kế cho: Tổng Giám đốc, Giám đốc Tài chính, Trưởng phòng tài chính, kế toán trưởng, Trưởng phòng Cung ứng, Trưởng phòng Thuế, kế toán viên, Chuyên viên phân tích tài chính.

  Bạn sẽ nắm được gì qua khóa học này

  ➤ Hiểu rõ quy định tuân thủ về giá GDLK của Việt Nam và làm thế nào để đáp ứng các quy định đó trong khi kiến thức chuyên môn và nguồn lực của công ty vẫn còn thiếu.

  ➤ Nắm được hướng dẫn để quản lý các rủi ro về GDLK trên thực tiễn và đề ra các giải pháp tốt nhất để giải quyết các vấn đề điển hình phát sinh trong việc tuân thủ giá GDLK.

  ➤ Hiểu biết về tác động của giá GDLK đối với các tập đoàn có hoạt động ở nhiều quốc gia, trên cơ sở đó, phát triển các chính sách giá GDLK hợp lý cũng như có các biện pháp thực hiện hiệu quả để quản lý rủi ro về giá GDLK cũng như tối ưu các lợi ích về thuế, kinh tế và thương mại của tập đoàn 

  ➤ Nắm được các thay đổi tiềm tàng về mặt pháp lý của Việt Nam và quốc tế trong bối cảnh BEPS 2.0 ảnh hưởng đến các tập đoàn Việt Nam có hoạt động tại nước ngoài, đánh giá ảnh hưởng của những thay đổi đó và đề ra kế hoạch và giải pháp phù hợp. 

  Chương trình học

   1. Cập nhật các quy định về xác định giá GDLK của Việt Nam và yêu cầu tuân thủ đối với các tập đoàn Việt Nam

  2. Cơ hội hoạch định chính sách giá GDLK và cách áp dụng các chính sách đó - Các vấn đề mà tập đoàn Việt Nam hay gặp phải và lưu ý từ các mô hình thực tiễn

  3. BEPS 2.0 và ảnh hưởng tiềm tàng đến các tập đoàn Việt Nam

  4. Hỏi đáp

  Course Description

  In this course, we update you on Vietnam's transfer pricing regulatory requirements applicable to Vietnamese corporations.  We share our practical experience/ case study from local and international practices, and discuss about common transfer pricing challenges, transfer pricing planning opportunities and implementation measures for your business model. In addition, we also highlight key points that corporations should consider in light of potential regulatory changes in the context of BEPS 2.0.

  We highly recommend this course for: General Director, Chief Financial Officer, Chief Accountant, Supply Chain Manager, Tax Manager, Accountant, Finance Analyst


  What you will learn from this course

  ➤ Fully understand the Vietnamese transfer pricing compliance requirements and how to comply with such regulations while lacking professional knowledge and resources.

   Have a practical guide to managing transfer pricing risks and identifying best solutions to address typical challenges in transfer pricing compliance.

   Gain insights on how transfer pricing impacts corporations with multinational operations, based on which to develop appropriate transfer pricing policies and implementation measures to manage potential transfer pricing risks as well as optimise the tax, economic and commercial benefits for the corporations.

   Be aware of potential local and international regulatory changes in light of BEPS 2.0 that may be applicable to Vietnamese corporations with outbound activities, assess the impacts of those changes and take appropriate actions.

  Course Agenda

  1. Updates on Vietnamese transfer pricing regulations and key requirements for Vietnamese corporations

  2. Transfer Pricing planning and operational matters - Common transfer pricing issues faced by Vietnamese corporations and notes from actual transfer pricing case studies

  3. BEPS 2.0 and its potential impacts on Vietnamese corporations

  4. Q&A

  Do you need to find out more?
  Want to run this course in-house or do you have any questions? Let us know how we can help you and your company. 

  Contact Us  

  Meet the Trainer(s)

  Tran Thi Thuy Ha

  Partner, Integrated International Tax

  Ms. Ha has more than 14 years of experience in consulting for many Vietnamese corporations and multinational companies from Japan, Australia, Europe, the United States and the Asia Pacific region in dozens of consulting projects on transfer pricing inspection and tax dispute resolution, among which most cases have been resolved immediately during the inspection process or through appeal after the inspection.

  Ca Nguyen Thuy Nhung

  Director - Integrated International Tax

  Nhung has more than twelve (12) years of experience in tax advisory and transfer pricing for publicly and privately held clients (multinational and Vietnamese corporations).  Nhung has advised a wide range of multinationals from Vietnam, Australia, Europe, the US and the Asia Pacific region in diverse industries including consumer/industrial goods, financial services, electronics, forwarding and logistics, and information technology on tax and transfer pricing compliance and planning. 

  Keen to explore more?
  Browse other courses available:

  Past course photos