Consolidated Financial Statements, Associates and Joint Arrangements - IFRS 10, IFRS 11, IFRS 12 & IAS 28

  2.000.000 VND 2.000.000 VND 2000000.0 VND

  2.000.000 VND

  Option not available

  This combination does not exist.

  REGISTER HERE  

  COURSE FEE

  2.000.000 VND (10% VAT included)

  DURATION

  4 hours

  WHEN

  Coming Soon

  WHERE

  10th Floor, SunWah Tower, 115 Nguyen Hue street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City 

  LANGUAGE

  Vietnamese

   

  ⚠️We are monitoring the COVID-19 situation closely, all face-to-face courses may be subjected to switch to a virtual conference format. Thank you for your understanding on this matter | Vì diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, các khóa học tại văn phòng có thể sẽ được dời sang hình thức trực tuyến. Xin cám ơn Quý khách

  Mô tả về khóa học

  Cập nhật  kiến ​​thức toàn diện về hợp nhất kinh doanh và báo cáo tài chính hợp nhất (IFRS 10, IFRS 11, IFRS 12 và IAS 28).


  Khóa học này dành cho:

  - Kế toán trưởng
  - Kế toán viên

  Chương trình học:

  1. Xác định mức độ ảnh hưởng đối với bên được đầu tư

  2. Giải thích  hạch toán kế toán các công ty con trong báo cáo tài chính hợp nhất (CFS)

  3. Giải thích hạch toán các công ty liên kết trong CFS

  4. Giải thích cách hạch toán thỏa thuận hợp tác kinh doanh trong CFS

  5. Trình bày và công bố thông tin


  Course Description

  Gain the comprehensive knowledge about businesses combination and consolidation financial statements (IFRS 10, IFRS 11, IFRS 12 and IAS 28).

  This course is designed for:

  - Chief accountant
  - Accountant

  Course Agenda:

  1. Determine the level of influence over an investee

  2. Explain how to account for subsidiaries in CFS

  3. Explain how to account for associates in CFS

  4. Explain how to account for joint arrangements in CFS

  5. Evaluate the quality of disclosures

  Want to run this course in-house?

  Let us know how we can customize a training solution for you and your company

  Contact Us  

  Meet the Trainer(s)

  Odoo • Image and Text

  Nguyễn Thùy Ninh

  Audit Partner tại KPMG Việt Nam, Chuyên gia Tư vấn Báo cáo tài chính và Kiểm toán

  Bà Ninh là Audit Partner có thâm niên hoạt động hơn 11 năm tại KPMG Việt Nam. Với kiến thức chuyên sâu về các chuẩn mực báo cáo tài chính trong nước và quốc tế, bà Ninh đã tư vấn cho nhiều doanh nghiệp đầu ngành tại Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực bất động sản và dịch vụ.


  Nguyễn Thị Minh Hiền

  Giám đốc tại KPMG Việt Nam, Chuyên gia Tư vấn Báo cáo tài chính và Kiểm toán

  Hoạt động hơn 10 năm trong lĩnh vực Kế toán và Kiểm toán, bà Hiền đã hỗ trợ nhiều doanh nghiệp hàng tiêu dùng, năng lượng, bán lẻ, đầu tư bất động sản, xây dựng và dịch vụ. Với kiến thức chuyên sâu về các chuẩn mực báo cáo tài chính VAS và IFRS, bà Hiền hỗ trợ và đào tạo tập huấn cho nhiều tập đoàn lớn và doanh nghiệp, bao gồm bao gồm các doanh nghiệp có lợi lích công chúng và các doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam về chuyển đổi sang Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế (IFRS).

  Keen to explore more? Browse other courses available: