Cash & Working Capital Optimization (copy)

  1.100.000 VND 1.100.000 VND 1100000.0 VND

  1.100.000 VND

  Option not available

  This combination does not exist.

  REGISTER HERE  

  COURSE FEE

  1.100.000 VND

  DURATION

  4 hour (13.30 - 17.30)

  WHEN

  Coming soon

  WHERE

  Virtual Conference

  LANGUAGE

  English

  ⚠️  *Due to the COVID-19 situation, all face-to-face courses will be switched to a virtual conference format. Thank you for your understanding on this matter | Vì diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, các khóa học tại văn phòng sẽ được dời sang hình thức trực tuyến. Xin cám ơn Quý khách.

  Mô tả về khóa học

  Khóa học cung cấp những kiến thức và công cụ cần thiết để tối ưu hóa tiền mặt sẵn có, cải thiện những quy trình nội bộ, cũng như quan hệ với khách hàng và nhà cung cấp thông qua những thông lệ tiên tiến về quản lý vốn lưu động.

  Người hướng dẫn là một chuyên gia về Dòng tiền & Vốn lưu động có hơn 6 năm kinh nghiệm trong việc tối ưu hóa dòng tiền thông qua các phát kiến cho khoản phải thu, phải trả và hàng tồn kho qua các phân khúc và địa lý.

  Người hướng dẫn đã dẫn đầu nhiều cuộc thanh tra/kiểm định chẩn đoán tìn hình vốn lưu động và triển khai nhiều dự án ở Châu Á, Châu Âu và Châu Mỹ và sẽ áp dụng kinh nghiệm thực tiễn trong chương trình học. Thông qua bài tập tình huống, hoạt động thảo luận nhóm và phần giải đáp thắc mắc, người tham dự có thể hiểu rõ hơn về cách quản lý vốn lưu động trong ngành và phân khúc của mình.

  Chương trình học:

  1. Những khái niệm chính về Dòng tiền và Vốn lưu động

  2. Quy trình Bán hàng-Thu tiền: Tối ưu hóa các khoản phải thu

  3. Quy trình Dự đoán-Giao hàng: Tối ưu hóa hàng tồn kho

  4. Quy trình Mua hàng-Thanh toán: Tối ưu hóa các khoản phải trả

  5. Triển khai Quy trình cải thiện Vốn lưu động

  6. Sử dụng công nghệ để cải thiện vốn lưu động

  7. Q&A

  Course description

  This course provides the knowledge and tools required to optimize available cash, improve internal processes, enhance customer and supplier relationships through leading practices in  working capital management.

  The course will be facilitated by a Cash & Working Capital professional with 6+ years of experience in optimizing cash through receivables, payables and inventory initiatives across sectors and geographies.

  Our Course Instructor has led numerous working capital diagnostic assessments and implementation programs across Asia, Europe and the Americas and will draw on real life case studies. Throughout the course, participants will be challenged to solve exercises, engage in group discussions and be able to ask questions with regards to working capital management in their own business and industry. 

  Course Agenda:

  1. Key concepts for Cash & Working Capital; 

  2. Order-to-Cash: Optimizing Receivables Performance; 

  3. Forecast-to-Deliver: Optimizing Inventory Performance;

  4. Purchase-to-Pay: Optimizing Payables Performance; 

  5. Running a Working Capital Improvement Program

  6. Using Technology to Improve Working Capital

  7. Q&A 


  Want to run this course in-house?

  Let us know how we can customize a training solution for you and your company

  Contact Us  

  Meet the Trainer(s)

  Company team

  Tim Kramer

  Associate Director, Special Situations Group

  Tim has had 6+ years of experience in optimizing cash through receivables, payables and inventory initiatives across sectors and geographies. He has led numerous working capital diagnostic assessments and implementation programs across Asia, Europe and the America.

  Keen to explore more? Browse other courses available: