Lập và áp dụng chiến lược giá giao dịch liên kết và thuế cho các tập đoàn Việt Nam 

   14:00 - 15:30
    09/12/2022
    Trực tuyến
    Tiếng Việt
      Miễn phí

Mô tả

Trong khóa học này, KPMG sẽ chia sẻ kinh nghiệm / tình huống thực tế tại Việt Nam và quốc tế, đồng thời thảo luận về cơ hội hoạch định các chính sách về thuế và giá GDLK và cách thực hiện các chính sách đó cho mỗi mô hình kinh doanh. 

Mục tiêu

Sau khóa học này, quý vị sẽ có thể:

1. Hiểu biết về tác động của giá GDLK đối với các tập đoàn có hoạt động ở nhiều quốc gia, trên cơ sở đó, phát triển các chính sách giá GDLK hợp lý cũng như có các biện pháp thực hiện hiệu quả để quản lý rủi ro về giá GDLK cũng như tối ưu các lợi ích về thuế, kinh tế và thương mại của tập đoàn 

2. Nắm được các phương án lập chiến lược về thuế và giá GDLK trong một số trường hợp cụ thể để áp dụng cho mô hình kinh doanh của tập đoàn.

Nội dung

1. Cập nhật các quy định về xác định giá GDLK của Việt Nam và yêu cầu tuân thủ đối với các tập đoàn Việt Nam
2. Hoạch định chính sách giá GDLK - áp dụng chính sách giá GDLK và các chia sẻ từ thực tiễn 
3. Những vấn đề mới về thuế mà các tập đoàn Việt Nam gặp phải 
4. Hỏi đápOnDemand is better on your smartphones

Take advantage of 1-click registration and get notification of future courses
via OnDemand mobile app on Android / iOS

Certifications


Diễn giả

Odoo • Image and Text
Ca Nguyễn Thùy Nhung
Giám đốc,
Bộ phận Thuế quốc tế tổng hợp
KPMG Việt Nam

Nhung có hơn 13 năm làm việc cho KPMG. Nhung có chuyên môn trong các dịch vụ tư vấn thuế và xác định giá giao dịch liên kết (GDLK), đặc biệt là trong lĩnh vực tuân thủ quy định về giá GDLK, tư vấn về giá GDLK, cùng các dịch vụ giải quyết tranh chấp về giá GDLK.  Nhung có nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong việc đại diện cho khách hàng và làm việc với các cơ quan nhà nước về các vấn đề liên quan đến thuế và xác định giá GDLK. 

Nhung đã tham gia tư vấn cho nhiều tập đoàn Việt Nam và các công ty đa quốc gia của Úc, Châu Âu, Hoa Kỳ và khu vực Châu Á – Thái Bình Dương trong nhiều lĩnh vực như hàng tiêu dùng/công nghiệp, dịch vụ tài chính, điện tử, dịch vụ vận tải và công nghệ thông tin về mặt tuân thủ các quy định về thuế và giá GDLK.


Odoo • Image and Text
Nguyễn Thị Mai Anh
Giám đốc,
Dịch vụ Thuế
KPMG in Vietnam

Mai Anh có gần 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán, thuế và hỗ trợ doanh nghiệp. Bà có nhiều kiến thức và kinh nghiệm chuyên môn chuyên sâu trong việc cung cấp dịch vụ tư vấn và tuân thủ thuế cho khách hàng bao gồm các tập đoàn lớn tại Việt Nam, các tổ chức đa quốc gia, nhà thầu nước ngoài và các công ty niêm yết.

Mai Anh hiện đang dẫn dắt nhóm dịch vụ Thuế đối với các doanh nghiệp lớn và niêm yết trong lĩnh vực sản phẩm tiêu dùng, nông nghiệp, thương mại điện tử, dược phẩm, thương mại và bán lẻ, và các ngành sản xuất đa dạng. Bà tham gia hỗ trợ tư vấn, hoạch định và tuân thủ về thuế cho nhiều dự án năng lượng tại Việt Nam. 

Liên hệ

Ms. Nguyễn Hoàng Anh

Eanhhnguyen10@kpmg.com.vn  

T+84977111918