Công nghiệp Hỗ trợ - Cơ hội để Tối ưu hóa Ưu đãi thuế của doanh nghiệp

   14:00 - 15:30
    30.11.2022
    Trực tuyến
    Việt Nam
       Miễn phí

Mô tả 

Khóa học "Công nghiệp Hỗ trợ - Cơ hội để Tối ưu hóa Ưu đãi thuế của doanh nghiệp" cung cấp kiến thức tổng quan về các quy định của pháp luật Việt Nam đối với công nghiệp hỗ trợ, bao gồm đối tượng áp dụng, thủ tục xác nhận ưu đãi, chính sách hỗ trợ, ưu đãi thuế đối với các dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ. 

Khóa học sẽ được cung cấp bởi những chuyên gia của bộ phận Tư vấn Thuế và Pháp lý của KPMG Việt Nam, với những chia sẻ chi tiết và thực tế về quy trình xin xác nhận ưu đãi và áp dụng ưu đãi thuế trong các tình huống thực tế. 

Mục tiêu

Sau khi hoàn thành buổi học này, học viên sẽ có thể:
- Hiểu thêm về các quy định hiện hành của Việt Nam về các ưu đãi thuế dành cho doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ;
- Đánh giá ban đầu về khả năng đáp ứng điều kiện để được cấp Giấy xác nhận ưu đãi và hưởng ưu đãi thuế TNDN áp dụng cho dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ;
- Nắm được quy trình và thủ tục thực tế để đăng ký áp dụng các ưu đãi thuế cho dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ với các cơ quan hữu quan.


Tải OnDemand để đăng ký khóa học 

thuận tiện hơn bao giờ hết!

Chứng chỉ


Diễn giả

Odoo • Image and Text
Nguyễn Ngọc Thái
Partner
Corporate Tax

KPMG Việt Nam

Thái đã có hơn 15 năm kinh nghiệm tại KPMG với sự am hiểu sâu sắc về thuế bao gồm thuế gián thu, thuế doanh nghiệp và thuế cá nhân. Ông Thái đã phụ trách các dịch vụ thuế thuộc nhiều lĩnh vực liên quan đến cấu trúc thuế, tuân thủ thuế, rà soát thuế, hỗ trợ tranh tụng về thuế, hoàn thuế và dịch vụ tư vấn theo yêu cầu cho các tập đoàn đa quốc gia, các công ty có vốn đầu tư nước ngoài và các công ty lớn của Việt Nam hoạt động trong các ngành khác nhau. Đặc biệt, ông Thái đã tư vấn hỗ trợ nhiều khách hàng thực hiện thành công thủ tục đăng ký Xác nhận ưu đãi dành cho dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp phụ trợ tại Việt Nam.


Odoo • Image and Text
Phạm Thị Quỳnh Ngọc
Giám đốc
Bộ phận Tư vấn Pháp lý
KPMG Việt Nam

Ngọc có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp lý tại Việt Nam, trong đó có 07 năm làm việc trong lĩnh vực thuế của một trong 4 công ty kiểm toán quốc tế hàng đầu thế giới và trong một công ty tư vấn của Việt Nam. Bà có kiến thức chuyên sâu và kinh nghiệm đa dạng trong tư vấn và hỗ trợ nhiều công ty quốc tế làm việc với chính phủ Việt Nam về các lĩnh vực đầu tư, tổng công ty, bán lẻ, tài chính và ngân hàng, ô tô, thị trường tiêu dùng, xăng dầu, thuế, v.v. Bà Ngọc đã cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý trong nhiều lĩnh vực, bao gồm thành lập doanh nghiệp, đầu tư trong nước và đầu tư ra nước ngoài, quản trị doanh nghiệp và tuân thủ. Đặc biệt, bà Ngọc đã tư vấn cho nhiều doanh nghiệp sản xuất lớn thực hiện thành công thủ tục đăng ký Xác nhận ưu đãi dành cho dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp phụ trợ tại Việt Nam.

Liên hệ

Ms. Nguyen Hoang Anh

Eanhhnguyen10@kpmg.com.vn  

T+84977111918