Hội thảo:  Quản trị Tài chính hiệu quả cho Doanh nghiệp
Thời gian:      22/07/2022, 09:00 - 13:00 
Ngôn ngữ:    Tiếng Việt
Vị trí:              Khách sạn Renaissance, Tôn Đức Thắng, Quận 1, Thành phố HCM

Tổng quan

Trước thị trường nhiều biến động, việc quản lý dòng tiền trở thành vấn đề sống còn của các doanh nghiệp. Vì lẽ đó, việc lập và thực thi kế hoạch tài chính hiệu quả trở thành yếu tố then chốt, đặc biệt doanh nghiệp cần gia tăng theo dõi, kiểm soát các dòng tiền và cải thiện số dư tiền mặt khả dụng.

Hội thảo Quản trị Tài chính hiệu quả cho Doanh nghiệp" do KPMG và Chailease đồng tổ chức sẽ mang lại cho doanh nghiệp góc nhìn tổng thể về: 

Quản trị hiệu quả doanh nghiệp: Những công cụ quan trọng nào Nhà quản trị cần để quản lý hiệu quả hoạt động kinh doanh thông qua lăng kính tài chính.

—  Lập ngân sách kế hoạch tài chính: Các thông lệ tiên tiến để xây dựng và giám sát các chỉ tiêu và kế hoạch tài chính.

—  Kết quả Báo cáo Khảo sát CFO của KPMG: Những kỳ vọng dành cho bộ phận Tài chính, cũng như vai trò của CFO tại các doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam trong hiện tại và tương lai.

Nội dung chương trình

09:00   Chào đón khách mời

09:15    Khai mạc từ Chailese

09:20    • Quản trị tài chính và báo cáo CFO từ KPMG
            • Vai trò của CFO và kỳ vọng tương lai cho bộ phận Tài chính cho các doanh nghiệp tại Việt Nam

10: 45   Giải lao

11:00    Hỏi & Đáp

11:30    Tiệc trưa

Diễn giả

Company team
Lưu Bảo Liên

Partner
Bộ phận Tư vấn Quản trị tài chính

KPMG Việt NamCompany team
Vũ Thị Lê Lan

Giám đốc
Bộ phận Tư vấn Con người và Thay đổi
KPMG Việt Nam
Tham gia sự kiện ngay!

Liên hệ

Lê Trần Tiểu Hồng

E:    hongtle@kpmg.com.vn

T:  
+84363238288