Chuẩn bị cho Kiểm tra sau thông quan

   14:00 - 15:30
    21/10/2022
    Trực tuyến
    Tiếng Việt
      Miễn phí

Mô tả

Khóa học này sẽ cung cấp cho Quý Công ty những cập nhật mới nhất liên quan đến xu hướng thanh, kiểm tra hải quan thời gian gần đây, quy trình kiểm tra sau thông quan và những việc mà Công ty cần chuẩn bị trước một cuộc kiểm tra sau thông quan

Mục tiêu

Sau khi hoàn thành khóa học này, Quý Công ty sẽ hiểu được những vấn đề sau:
— Quy trình và lịch trình dự kiến của một cuộc kiểm tra sau thông quan
   Xu hướng kiểm tra và các vấn đề thường gặp trong quá trình kiểm tra sau thông quan
  Các bước cần chuẩn bị trước một cuộc kiểm tra sau thông quan

Nội dung

'- Các xu hướng kiểm tra hải quan

- Các vấn đề thường gặp trong quá trình kiểm tra sau thông quan

- Quy trình và lịch trình dự kiến của một cuộc kiểm tra sau thông quan

- Các bước cần chuẩn bị trước một cuộc kiểm tra sau thông quan

Tải OnDemand để đăng ký khóa học 
thuận tiện hơn bao giờ hết!

Chứng chỉ
Diễn giả

Odoo • Image and Text
Vương Quang Thuận
Giám đốc
Dịch vụ Thuế Quốc tế
KPMG Việt Nam

Ông Thuận đã có hơn 09 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn thuế và hải quan, đặc biệt chuyên cung cấp các dịch vụ liên quan đến việc tư vấn xác lập các mô hình kinh doanh hiệu quả về mặt thuế và hải quan, tư vấn quản lý chuỗi cung ứng để đạt hiệu quả về mặt thuế, xác định trị giá hải quan, xác minh xuất xứ, nguồn gốc, hỗ trợ giải quyết các tranh chấp và tranh cãi về thuế và hải quan.

Ông Thuận phụ trách trong việc cung cấp các dịch vụ tư vấn thuế, hải quan và các vấn đề về chuyển giá cho nhiều khách hàng trong nước và quốc tế.  Anh đã hỗ trợ nhiều công ty, tập đoàn đa quốc gia trong các dự án đầu tư tại Việt Nam cũng như dự kiến đầu tư tại Việt Nam, hỗ trợ khách hàng khi bị tham vấn và tranh cãi về trị giá hải quan, phân loại hàng hóa nhập khẩu, lập kế hoạch hiệu quả về mặt thuế, hải quan cũng như hỗ trợ rà soát tính tuân thủ về mặt hải quan của doanh nghiệp.

Anh Thuận đã có kinh nghiệm thực tế làm việc và trao đổi, thương lượng với các cơ quan chức năng liên quan đến các vấn đề hải quan và thuế.

Odoo • Image and Text
Trần Quý Phong
Trưởng phòng 
Dịch vụ Thuế Quốc tế
KPMG Việt Nam

Ông Phong đã có hơn 06 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn thuế và hải quan, đặc biệt chuyên cung cấp các dịch vụ liên quan đến việc tư vấn xác lập các mô hình kinh doanh hiệu quả về mặt thuế và hải quan, tư vấn quản lý chuỗi cung ứng đế đạt hiệu quả về mặt thuế, xác định trị giá hải quan, xác minh xuất xứ, nguồn gốc, hỗ trợ giải quyết các tranh chấp và tranh cãi về thuế và hải quan.

Liên hệ

Ms. Nguyen Hoang Anh

Eanhhnguyen10@kpmg.com.vn  

T+84977111918