Lập Kế hoạch, Ngân sách và Dự báo Tài chính

    09:00 - 17:30 | 14:00 - 17:30
    14 - 21/09/2022
     Hà Nội & Hồ Chí Minh
    Tiếng Việt
       6,900,000 VND (đã bao gồm VAT) 

Tổng quan khóa học

Khóa học về Lập Kế hoạch hóa, Lập ngân sách và Dự báo Tài chính nhắm tới việc cung cấp kiến thức thực hành và các thông lệ tiên tiến về việc lập Kế hoạch, Ngân sách và Dự báo tài chính (PBF) tại Doanh nghiệp. Khóa học sẽ được cung cấp bởi những chuyên gia của bộ phận Tư vấn Tài chính của KPMG Việt Nam, với những chia sẻ tiết về quy trình, luồng công việc, biểu mẫu minh họa và nghiên cứu các tình huống thực tế.    

Nội dung khóa học

1. Giới thiệu
- Tổng quan về Lập Kế hoạch Ngân sách & Dự báo ("KHNS & DB") Tài chính
- Thông lệ tiến tiến & Lợi ích của công tác Lập KHNS&DB Tài chính


2. 
 Thông lệ của Quy trình Lập KHNS&DB Tài chính

3. 
 Thông lệ trong Xây dựng mô hình KHNS&DB Tài chính
- Lập kế hoạch tài chính dài hạn
- Lập Kế hoạch ngân sách Tài chính hàng năm (AOP) 
+ Xác định các chiều lập ngân sách
+ Xác định các yếu tố ảnh hưởng lên Doanh thu và Chi phí
+ Bài tập tình huống
+ Xây dựng các biểu mẫu lập Doanh thu, Chi phí sản xuất, Chi phí hoạt động (OPEX), Đầu tư Tài sản (CAPEX)
+ Phương pháp phân bổ để lập báo cáo ngân sách theo nhiều chiều
+ Lập Báo cáo Kết quả kinh doanh (PL), Bảng Cân đối kế toán (BS) và Báo cáo Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Cashflow)
+ Lập dự báo tài chính 

- Giám sát ngân sách, phân tích biến động, và đánh giá hiệu quả hoạt động

4. Hỏi đáp  Đăng ký khóa học trên app OnDemand để nhận được ưu đãi giảm đến 20% 

Chứng chỉDiễn giả

Odoo • Image and Text
Lưu Bảo Liên

Thành viên điều hành,
Bộ phận Tư vấn Quản lý tài chính doanh nghiệp
KPMG Việt Nam

Với 15+ năm kinh nghiệm tư vấn quản trị tài chính, tái cấu trúc doanh nghiệp, quản tri rủi ro và kiểm toán độc lập cho các doanh nghiệp hàng đầu về đa dạng lĩnh vực, chị Liên lãnh đạo và phụ trách các dự án tư vấn quản trị tài chính cho các công ty hàng đầu tại Việt Nam, bao gồm: Tái thiết kế Chức năng Tài chính và phát triển các quy trình vận hành tiêu chuẩn tài chính quan trọng (FTOM), Thiết kế quy trình dự báo ngân sách lập kế hoạch (PBF) và các sáng kiến ​​tối ưu hóa chi phí cho tài chính, Thiết kế Hệ thống thông tin quản lý (MIS) và phân tích tài chính,...


Odoo • Image and Text
Nguyễn Hồng Quang

Trưởng phòng,
Bộ phận Tư vấn Quản lý tài chính doanh nghiệp
KPMG Việt Nam

Quang là Trưởng phòng Quản lý Tài chính tại KPMG văn phòng Hà Nội. Quang chuyên về Xây dựng mô hình, Lập kế hoạch, Ngân sách và Dự báo tài chính, Tài chính Vận hành và Chuyển đổi. Trước khi tham gia đội ngũ tại KPMG, ông Quang đã có hơn 8 năm kinh nghiệm làm việc nhiều công ty Fortune 500 và dẫn đầu ngành tại Mỹ trong nhiều lĩnh vực như Ngân hàng, Nông nghiệp, Xuất bản & Truyền thông, Sản xuất, Hóa học và Y tế.


Odoo • Image and Text
Nguyễn Thị Huyền Anh

Phó phòng,
Bộ phận Tư vấn Quản lý tài chính doanh nghiệp
KPMG Việt Nam

Huyền Anh có 5 năm kinh nghiệm tư vấn quản trị tài chính và mua bán sát nhập doanh nghiệp cho các doanh nghiệp trong nước và quốc tế. Kinh nghiệm của Huyền Anh trong lĩnh vực tư vấn quản trị tài chính bao gồm: (i) Tái thiết kế Chức năng Tài chính và phát triển các quy trình vận hành tiêu chuẩn tài chính quan trọng (FTOM), (ii) Thiết kế quy trình dự báo ngân sách lập kế hoạch (PBF) và (iii) Thiết kế Hệ thống thông tin quản lý (MIS).


Contacts

Ms. Nguyen Hoang Anh

Eanhhnguyen10@kpmg.com.vn  

T+84977111918