Hợp nhất kinh doanh & BCTC hợp nhất

    08:30 - 12:00
     22/09/2022
     Hồ Chí Minh
    Tiếng Việt
       1,500,000 VND (đã bao gồm VAT) 

Tổng quan khóa học

Khóa học về Hợp nhất kinh doanh & BCTC hợp nhất nhắm tới việc cung cấp kiến thức toàn diện về hợp nhất kinh doanh và báo cáo tài chính hợp nhất. Đồng thời, khóa học sẽ giúp anh/chị hiểu sâu về khái niệm giá trị hợp lý và các quan niệm sai lầm thường gặp về Phân bổ giá phí hợp nhất kinh doanh và Giá trị hợp lý.

Nội dung khóa học

1/ Những quy định chung trong việc lập báo cáo tài chính hợp nhất

2/ Phương pháp hợp nhất báo cáo tài chính một số giao dịch cơ bản giữa công ty mẹ và các công ty con

3/ Giao dịch hợp nhất kinh doanh qua nhiều giai đoạn

4/ Phân bổ giá phí hợp nhất kinh doanh và giá trị hợp lý

5/ Tái cấu trúc tập đoàn

6/ Chuyển đổi báo cáo tài chính của công ty con sang đồng tiền báo cáo của công ty mẹ

7/ Kế toán các khoản đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết theo phương pháp vốn chủ sở hữu

8/ Bài tập tổng hợpĐăng ký khóa học trên app OnDemand để nhận được
ưu đãi giảm đến 20% 

Chứng chỉDiễn giả

Odoo • Image and Text
Nguyễn Thị Minh Hiền
Giám đốc 
Chuyên Tư vấn Báo cáo tài chính và Kiểm toán 
KPMG Việt Nam

Với hơn 11 năm kinh ngiệm trong lĩnh vực Kế toán và Kiểm toán, bà Hiền đã hỗ trợ nhiều doanh nghiệp hàng tiêu dùng, năng lượng, bán lẻ, đầu tư bất động sản, xây dựng và dịch vụ. Với kiến thức chuyên sâu về các chuẩn mực báo cáo tài chính VAS và IFRS, bà Hiền hỗ trợ và đào tạo tập huấn cho nhiều tập đoàn lớn và doanh nghiệp, bao gồm bao gồm các doanh nghiệp có lợi lích công chúng và các doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam về chuyển đổi sang Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế (IFRS).

Liên hệ

Ms. Nguyen Hoang Anh

Eanhhnguyen10@kpmg.com.vn  

T+84977111918