Vulnerable supply in Automotive

Vulnerable supply in Automotive
 

EN:

Supply chain issues afflicting the global automotive industry range from semiconductor shortages to geopolitical upheavals, which are making both automakers and suppliers rethink their supply chain strategies. First came the COVID-19 pandemic which subdued demand for vehicles, and in its aftermath the automotive industry is still reeling under the effects of the semiconductor shortages with no immediate relief in the short-term. Secondly, the current Ukraine-Russia conflict has already led to dire projections about a further fall in demand for vehicles owing to non-availability of metals like Nickel , and Palladium as well as Neon gas used in semiconductor manufacturing.

Higher and all-encompassing visibility and transparency of the supply chain has now become a commercial prerequisite. However, in many cases, this has still not been fully addressed and too much reliance has been placed on self-disclosures from automotive OEMs and suppliers. A sustainable supply chain combined with technology-based reporting will likely be an important competitive differentiator and, accordingly, a key success factor for automotive OEMs and suppliers. 

VN:

Những vấn đề về chuỗi cung ứng từ tình trạng thiếu chất bán dẫn đến biến động nhà cung cấp đã gây ảnh hưởng lớn đến ngành công nghiệp ô tô toàn cầu, khiến cả các nhà sản xuất phải suy nghĩ lại về chiến lược chuỗi cung ứng của họ. Đầu tiên, đại dịch COVID-19 làm giảm nhu cầu về phương tiện đi lại, dẫn đến ngành công nghiệp ô tô vẫn đang quay cuồng dưới tác động của tình trạng thiếu chất bán dẫn mà không có biện pháp cứu trợ ngắn hạn. Thứ hai, xung đột Ukraine-Nga ở thời điểm hiện tại đã dẫn đến những dự báo nghiêm trọng về việc nhu cầu về phương tiện giao thông sẽ tiếp tục giảm do không có sẵn các kim loại được sử dụng trong sản xuất chất bán dẫn như Nickel, Palladium hay khí Neon. 

Việc làm cho chuỗi cung ứng trở nên minh bạch và toàn diện đã trở thành một điều kiện tiên quyết trong thương mại. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, vấn đề này vẫn chưa được giải quyết triệt để và phụ thuộc quá nhiều vào việc thông tin tự tiết lộ từ các nhà sản xuất thiết bị gốc (OEMs) và nhà cung cấp ô tô. Một chuỗi cung ứng bền vững kết hợp với báo cáo dựa trên công nghệ có thể sẽ là một yếu tố khác biệt quan trọng trong cạnh tranh, qua đó, đóng vai trò là yếu tố thành công chính cho các OEMs và nhà cung cấp ô tô.