Repowering technology audit

The technology audit function is enduring various challenges as the pace of change accelerates, and the risk climate soars in today’s dynamic global environment

Transforming the IT Internal Audit 

function in a new era of opportunity and risk

Odoo • Text and Image

Revolutionary technology advances in cloud services, artificial intelligence (AI), cybersecurity, data privacy, automation, and the proliferation of hybrid working models are unleashing complex IT risks that have the potential to threaten business operations, competitiveness, regulatory compliance and reputations.  

This timely, insight-filled KPMG report examines how organizations can propel the IT Internal Audit function toward a new reality that includes being a strategic advisor to the business, performing holistic risk assurance, adopting creative methods to attract talent and embracing innovation in the way we work. The profound disruption of the global COVID pandemic has provided a unique opportunity for audit professionals to evolve beyond their traditional approach. Amid ongoing change, disruption and business transformation, KPMG believes that a new role for audit is inevitable and indispensable.  Bộ phận kiểm toán công nghệ thông tin đang phải chịu nhiều thách thức khác nhau trước tốc độ thay đổi nhanh chóng và các rủi ro tăng cao trong môi trường toàn cầu năng động ngày nay. 


 Vietnamese version:

Những tiến bộ công nghệ trong dịch vụ đám mây, trí tuệ nhân tạo (AI), an ninh mạng, quyền riêng tư dữ liệu, tự động hóa và sự phổ biến của các mô hình làm việc kết hợp đang tạo ra những rủi ro CNTT phức tạp có khả năng đe dọa hoạt động kinh doanh, khả năng cạnh tranh, tuân thủ quy định và danh tiếng. 

Báo cáo của KPMG đưa ra đầy đủ thông tin chi tiết về việc xem xét cách các tổ chức có thể thúc đẩy chức năng Kiểm toán nội bộ công nghệ thông tin, hướng tới một thực tế mới bao gồm: vai trò cố vấn chiến lược cho doanh nghiệp, thực hiện đảm bảo rủi ro toàn diện, áp dụng các phương pháp sáng tạo để thu hút nhân tài và đón nhận sự đổi mới. Sự gián đoạn sâu sắc của đại dịch COVID toàn cầu đã mang đến cơ hội cho các chuyên gia kiểm toán phát triển vượt ra ngoài cách tiếp cận truyền thống của họ. Trong bối cảnh thay đổi, gián đoạn và chuyển đổi kinh doanh đang diễn ra, KPMG tin rằng vai trò mới của kiểm toán là tất yếu.