How today’s telco leaders can envision and create the future of connectivity

The world is facing complex climate, social and geopolitical issues and addressing ESG priorities is more important than ever

ENG:

The world is facing complex climate, social and geopolitical issues and addressing ESG priorities is more important than ever. Uncertainty has become the new normal for businesses and our advice to business leaders is to prepare now on sustainability reporting as change is coming at a rapid pace.

To address these significant concerns, leading telco players across the globe have been taking big steps to redefine their business and operating models. This report discusses what they’ve been doing and how they’ve been doing it.

Supported by case studies and based on KPMG professionals’ experience working with leaders in the field, this report lays out paths that can help with future growth for telcos and clearly articulates the risks and rewards that can be expected along the way.VIE:

Bối cảnh thị trường hiện nay đang tạo ra những thử thách cho ngành viễn thông. Mặc dù doanh thu từ người tiêu dùng luôn ở mức cao trong lịch sử, nhưng lợi nhuận đang bị siết chặt do yêu cầu liên tục về đầu tư cơ sở hạ tầng và phổ tần để đáp ứng nhu cầu dữ liệu bùng nổ của người tiêu dùng và xu hướng  sử dụng 5G được các Doanh nghiệp đua nhau thúc đẩy. Sự cạnh tranh đang nóng lên hơn bao giờ hết từ cả những nhà sản xuất phân phối truyền thống và phi truyền thống. Kỳ vọng của khách hàng và thị trường đã và đang thay đổi song một cuộc suy thoái sắp xảy ra cũng như áp lực pháp lý đã và đang tạo ra những sự biến động đáng kể cho ngành viễn thông.

Để giải quyết những lo ngại đáng kể này, các công ty viễn thông hàng đầu trên toàn cầu đã và đang thực hiện các bước quan trọng để xác định lại mô hình kinh doanh và hoạt động của họ. Báo cáo này thảo luận về những gì họ đã làm và cách họ làm.

Được hỗ trợ bởi các nghiên cứu điển hình và dựa trên kinh nghiệm của các chuyên gia KPMG khi làm việc với các nhà lãnh đạo trong lĩnh vực này, báo cáo này đưa ra các lộ trình có thể giúp tăng trưởng trong tương lai cho các công ty viễn thông, đồng thời trình bày rõ ràng những rủi ro và phần thưởng có thể được kỳ vọng trong suốt quá trình đó.