From sci-fi concept to cutting-edge technology: KPMG’s “Exploring the metaverse” VN

METAVERSE:
Từ khái niệm viễn tưởng đến Công nghệ thực tế vượt trội
  

Năm 2021 được gọi là năm đầu tiên của kỷ nguyên metaverse. Khái niệm metaverse nổi lên sau khi nền tảng trò chơi sandbox Roblox đưa nó vào bản cáo bạch vào tháng 3 năm 2021, giúpkhiến công ty được biết là đơn vị có "cổ phiếu với khái niệm metaverse đầu tiên". Một thời gian sau, Facebook chính thức đổi tên thành Meta vào tháng 10 năm 2021. Kể từ đó, các cuộc thảo luận rộng rãi đã diễn ra trên thị trường vốn và các ngành công nghiệp trên khắp thế giới, giúp biến khái niệm metaverse trở thành một hiện tượng toàn cầu.

Là một khái niệm mới nổi, metaverse chứa đầy những ẩn số. Metaverse là gì? Những yếu tố nào sẽ hình thành hệ sinh thái công nghệ của nó? Công việc và cuộc sống ở thời đại metaverse trong tương lai sẽ như thế nào? Nó sẽ mang lại những thay đổi gì cho các ngành công nghiệp khác nhau? Những thách thức trong việc biến khái niệm thành hiện thực là gì? Báo cáo “Exploring the metaverse” do KPMG China phát hành sẽ giải đáp cho đọc giảbao gồm tất cả các câu hỏi này và hơn thế nữa. Bằng cách nhìn toàn cảnh vàoề hệ sinh thái metaverse, họ đã thực hiện phân tích dựa trên bốn khía cạnh: định nghĩa và các đặc điểm cụ thể của metaverse, phần cứng cơ bản và các công nghệ cốt lõi của nó, triển vọng của metaverse trong 10 kịch bản chính cũng như những cơ hội và thách thức ở phía trước.